Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Aprovació del codi ètic o codi de conducta

El passat mes de juny, l’òrgan d’administració de Villablanca Social va decidir l’aprovació d’un codi ètic o codi de conducta aplicable a tota la organització.
 
Aquest document s’ha elaborat en el marc dels treballs iniciats ara fa dos anys de la mà del Catedràtic Ad Honorem de Dret Penal, Gonzalo Quintero Olivares, per la implantació d’un programa de prevenció de delictes a Villablanca Social.
 
El programa iniciat té l’objectiu de prevenir irregularitats i situacions il·legals en el marc de la nostra organització, fent especial referència a aquelles figures penals que poden derivar en responsabilitat penal per l’empresa, així com reduir el risc de comissió de delictes i d’altres incompliments de la legalitat, tant per les persones treballadores, directius i persones que es relacionen amb l’entitat (proveïdors, prestadors de serveis, etc.).
 
L’aprovació d’aquest document ha estat el punt culminant del programa. A partir d’aquest moment tots estarem vinculats amb el nostre Codi Ètic o Codi de Conducta que preveu l’observació d’un comportament legal i ètic en totes les circumstàncies dins de l’àmbit de l’empresa.
 
Aquest document desenvolupa mesures de prevenció, vigilància i control per prevenir i reduir el risc de comissió de delictes.
 
Amb aquesta última funció s’ha previst la creació d’un canal ètic que permet denunciar conductes irregulars per part de qualsevol persona vinculada a l’empresa.  Aquest canal de denuncia el trobareu a la web de la nostra organització, alhora la comunicació amb aquest Canal serà total i absolutament confidencial però en la modalitat de no anònima.
 
Podeu consultar els enllaços:
 
 
Al mateix temps i amb la mateixa funció de vetllar per la prevenció de conductes irregulars s'ha nomenat un responsable de compliment que serà l’encarregat d’atendre i resoldre totes les denúncies i notificacions rebudes a través del canal, així com la de revisar la implantació del codi de conducta i promoure modificacions i accions si és el cas.
 
Aquests nomenament ha recaigut a favor de Josep Pallejà Monné, advocat que ja ha assumit a dia d’avui aquesta responsabilitat.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES