Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Què és l'Institut Pere Mata?

 
L’Institut Pere Mata és una entitat de serveis de salut mental que gestiona una àmplia xarxa de dispositius del sistema públic de Catalunya: des dels serveis especialitzats de la xarxa ambulatòria per a adults i per a infants i joves de menys de 18 anys, fins als recursos d’hospitalització i d’altres d’especialitats.

Conjuntament amb la tasca pròpiament assistencial, des de 1983 aquesta organització ha desenvolupat una molt important actuació relacionada amb la docència, la formació i la investigació, de manera que l’Institut Pere Mata no entén avui la seva existència sense aquesta estratègia sòlida de futur que es basa en l’assistència, la docència i la recerca.

Per l’Institut Pere Mata la qualitat, la innovació, el progrés i la integració de la salut mental en el sistema de salut són fites que es poden assolir gràcies a aquesta triple aliança i a la dedicació de tots els professionals de l’organització que manifesten aquest compromís diàriament.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES