Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa salut i escola

 
 
 
Programa d’Atenció Primària amb col·laboració dels Centres de Salut Mental Infantils i Juvenils (CSMIJ’s) a on l'equip d'infermeria de les àrees bàsiques de salut (ABS) es desplacen als Instituts.
 
 
Objectius:
 
  • Promoció i prevenció de la salut.
  • Detecció primerenca.
 
Eines:
 
  • Xerrades d’hàbits de vida saludables i d’educació sanitària.
  • Consulta oberta, que implica el desplaçament periòdic de professionals de l'infermeria als centres docents per afavorir l'acessibilitat dels i de les adolescents  a l'atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.
  • Suport al claustre de professors i a les direccions dels centres.
 
Perfil usuaris i usuàries:
 
  • Tercer i quart d’ESO (edat en què sovint es perd el contacte amb els serveis sanitaris i edat en què s’inicien determinats Trastorns Mentals Greus -TMG).
 
CSMIJ:
 
  • Suport a infermeria (telefònic, coordinacions, formació, ...).
  • Circuït d’atenció preferent.
 

 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES