Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció Sociosanitària (Centre sociosanitari Monterols)

 
 
 
 
 
És un recurs assistencial destinat a proporcionar atenció personal, sociosanitària i social, de qualitat tècnica i humana, a les persones amb discapacitat física i/o psíquica, i a llurs famílies, amb l’objectiu de prestar-los-hi suport i els serveis més adients que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Compta amb les Unitats de Convalescència, Psicogeriatria i de Llarga Estada i d'Hospital de Dia.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 75
Correu electrònic : cssmonterols@peremata.com
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb necessitats sociosanitàries que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu en règim d'hospitalització total o parcial, mitjançant l'elaboració d'un pla de cures interdisciplinari.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Atenció mèdica: abordatge integral de les diferents patologies que pugui presentar el pacient ingressat. Supervisió de l’estat de salut general, tractament mèdic de les patologies orgàniques intercurrents, tant si és aguda com crònica. Atenció i valoració de l’estat nutricional i prescripció dietètica adequada.
Atenció psiquiàtrica: avaluació i tractament de les diferents patologies psiquiàtriques i neurodegeneratives que requereixen d'un ingrés hospitalari per la seva estabilització.
Atenció psicològica: avaluació psicològica integral que inclourà els aspectes sans a desenvolupar. Avaluació de les capacitats i del funcionament neuropsicològic. Rehabilitació neuropsicològica.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.
Atenció a la rehabilitació física: avaluació i elaboració d’un pla de rehabilitació física per aconseguir una millora en l’autonomia del pacient.
Atenció de teràpia ocupacional: avaluació i elaboració d’un pla terapèutic, amb una intervenció terapèutica enfocada a mantenir i/o potenciar les habilitats de processament, motores i de comunicació/interacció per tal d’assolir el major grau de funcionalitat en les seves activitats de la vida quotidiana.
Atenció a les famílies: avaluació i abordatge de les necessitats de les famílies, a nivell individual i grupal
Programes de rehabilitació intensiva.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre.
Metge de família.
Psicòleg Clínic i Neuropsicòleg.
Terapeuta Ocupacional.
Treballador Social.
Fisioterapeuta.
Infermeria.
Auxiliar d’infermeria.
Personal administratiu.
 
 
ACCESSIBILITAT
 
 
Prèvia indicació dels equips assistencials de primària i/o hospitalització i mitjançant una sol·licitud a la Comissió Sociosanitària que valorarà la pertinença d'un ingrés a recurs sociosanitari per tractar-se de pacients amb nivell de dependència alt que requereixen atenció continuada que no pot ser asumida en recurs residencial o domicili per la seva complexitat, amb possibilitat de millora i a l'espera de lloc alternatiu de cures.
 
 
COM ARRIBAR
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES