Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció Sociosanitària (Residència Monterols)

 
 
 
 
És una Residència destinada a proporcionar atenció personal, sociosanitària i social, de qualitat tècnica i humana, a les persones amb discapacitat física i/o psíquica, i a llurs famílies, amb l’objectiu de prestar-los-hi suport i els serveis més adients que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Compta amb les Unitats de Convalescència, de Llarga Estada i d'Hospital de Dia.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 75
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb necessitats sociosanitàries que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu en règim residencial.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Atenció mèdica: abordatge integral de les diferents patologies que pugui presentar el pacient ingressat. Supervisió de l’estat de salut general dels pacients ingressats, tractament mèdic de les patologies orgàniques intercurrents, tant si és aguda com crònica. Atenció i valoració de l’estat nutricional i prescripció dietètica adequada.
Atenció psiquiàtrica: avaluació i tractament del funcionament psicopatològic del subjecte, diagnòstic i diagnòstic diferencial, així com de la seva relació amb el funcionament psicosocial general i el seu projecte de vida. Tractaments farmacològics i biològics. Avaluació de l’efectivitat i minimització de riscos en relació a possibles efectes adversos.
Atenció psicològica: avaluació psicològica integral que inclourà els aspectes sans a desenvolupar. Avaluació de les capacitats i del funcionament neuropsicològic.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.
Atenció a la rehabilitació física: avaluació i elaboració d’un pla de rehabilitació física per aconseguir una millora en l’autonomia del pacient.
Atenció de teràpia ocupacional: avaluació i elaboració d’un pla terapèutic, amb una intervenció terapèutica enfocada a mantenir i/o potenciar les habilitats de processament, motores i de comunicació/interacció per tal d’assolir el major grau de funcionalitat en les seves activitats de la vida quotidiana.
Atenció a les famílies: avaluació i abordatge de les necessitats de les famílies, a nivell individual i grupal
Programes de rehabilitació intensiva.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre.
Metge de família.
Psicòleg Clínic.
Terapeuta Ocupacional.
Treballador Social.
Fisioterapeuta.
Infermeria.
Auxiliar d’infermeria.
Personal administratiu.
 
 
ACCESSIBILITAT
 
 
Pacients amb nivell de dependència alt que requereixen atenció continuada que no pot ser assumida en residència o domicili per la seva complexitat mèdica o d’infermeria amb possibilitat de milloria i a l’espera de lloc alternatiu de cures, derivats des de la CIMS.
 
 
COM ARRIBAR
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES