Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Tasques i funcions

 
 

La unitat d'atenció al ciutadà (UAC) serveix d'enllaç per apropar als ciutadans i a les seves famílies als nostres centres.

La Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) és, per tant, un element clau per al correcte funcionament del nostre Sistema Sanitari i és un objectiu imprescindible per l'acompliment dels estàndards de qualitat que demanden els nous temps.
 
 
 
 
INFORMACIÓ
 

Informar als ciutadans i les seves famílies del serveis de la institució, així com dels recursos i les normes de funcionament, vetllant per la correcta comunicació entre els serveis que es presten i els  ciutadans.
 
 
ACOLLIDA
 

La UAC de la FPMTE, té com a principal raó de ser, vetllar pel compliment dels drets i dels deures en relació a la salut i l'atenció sanitària.
 
 
INTERRELACIÓ
 
 
Atenem els vostres suggeriments, reclamacions i agraïments per conèixer quina percepció té l'usuari de la resposta donada i millorar la qualitat dels nostres serveis.
Mesurem la percepció dels usuaris i les seves famílies mitjançant les enquestes de satisfacció on detectem oportunitats de millora i implantem mesures correctives a través dels projectes de millora.
Recollim les Consultes al Comitè d'Ètica Assistencial.
Gestionem sol·licitud informes i altres tràmits administratius.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES