Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Compliance / Compliment Legal

 

Què és Compliance o compliment legal?
 
Compliance fa referència al compliment de les obligacions, tant de caràcter imperatiu a conseqüència del compliment d'una norma amb rang legal, com d'aquelles que la FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada ha decidit assumir de manera voluntària a través de la creació del Codi de Conducta de FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada.
 
Qui s'ocupa de vetllar del compliment legal?

L'existència d'una veritable cultura de Compliance precisa de l'actuació de totes les persones que conformen FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada. Amb l'objectiu d'ajudar al manteniment d'aquesta cultura, s'ha nomenat un responsable de compliment que vetllarà pel respecte de les obligacions que afecten FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada.
 
Com puc denunciar un incompliment?

FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada posa a la disposició de tots els seus membres i tercers el Canal de bones pràctiques corporatives, eina a través de la qual han de posar en coneixement incompliments de la legislació, del Codi de Conducta de FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada, així com de qualsevol altra norma o conducta interna.
 
La comunicació amb el Canal de bones pràctiques corporatives té caràcter confidencial. El tractament de les dades es durà a terme d'acord amb el que s'estableix en la normativa de protecció de dades personals vigent.
 
Quina és la normativa interna en matèria de Compliance?
 
En l'epicentre de la cultura de Compliance de FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada es troba el Codi de Conducta que recull les pautes de comportament esperades de tots els membres de l’organització. S'espera de totes les persones treballadores, directius i persones associades a FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, Fundació Privada, compleixin amb l'esmentat Codi, així com amb la resta de normativa  que els hi sigui aplicable.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES