Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Missió

 
La nostra missió és donar una atenció integral a les persones amb problemes de salut en els àmbits de la Salut Mental i Sociosanitari, en edat infantil i juvenil, adulta i geriàtrica, per tal d’aconseguir-ne la seva recuperació amb el major grau d’autonomia i de qualitat de vida possible.

ELS VALORS
 
Una pràctica assistencial de qualitat, basada en el reconeixement a la persona, prenent com a marc de referència els principis fonamentals de la bioètica, i amb un enfocament comunitari.

El treball en equip i en cooperació amb la resta d’àmbits assistencials del territori, sanitaris, no sanitaris, i de suport social psiquiàtric i tutelar, afavorint el contínuum assistencial.

La innovació, la recerca, la docència i la formació continuada com a suport imprescindible d’una assistència de qualitat i d'excel·lència.

La implicació i el compromís dels professionals en la gestió clínica basada en la millora contínua.

La sostenibilitat econòmica de l’organització per poder assegurar la continuïtat i l’assoliment dels seus reptes estratègics.
 
LA VISIÓ
 
Ser una organització referent en els àmbits de l’atenció en salut mental i sociosanitari amb un model dinàmic, sostenible i d’excel·lència basat en una òptima gestió del coneixement.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES