Empresas del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Trabaja con nosotros

Nombre
Email
Teléfono
Curriculum vitae
Carta de presentación
L’informem que l’Institut Pere Mata, SA, en virtut de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre que dona compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, posa en el seu coneixement que s’ha realitzat un Registre d’Activitats del Tractament en el que consta que hi ha un tractament de dades de caràcter personal denominat “Personal”. Als efectes d’informació, li comentem que les seves dades només les tractarem amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de gestió de Currículums pels processos de selecció. També cal que sàpiga que els destinataris són els diversos departaments que formen l’entitat. Vostè és el/la responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades, tal i com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 en el seus articles 15 a 21, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, en els seus articles 12 a 18. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al: Departament de Recursos Humans Institut Pere Mata Ctra. de l’Institut Pere Mata, s/n 43206-REUS rrhh@peremata.com En cas de no estar satisfet amb la resposta de l’exercici dels seus drets i, en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica. A més a més, l’informem que, si així ho consent, només als efectes de poder participar en processos de selecció de personal, les seves dades podran ser cedides per part de l’Institut Pere Mata SA a les següents entitats: Fundació Pere Mata, F.P.; Villablanca Social SAU.; Villablanca Serveis Assistencials, SAU.; Fundació Villablanca, F.P.; Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, F.P. i Pere Mata Social, SA. Així mateix li comuniquem que si en el transcurs de sis mesos, no se’l/l’ha crida/da per un procés de selecció, el seu currículum serà eliminat i les seves dades esborrades dels nostres arxius.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VER MÁS ACTOS