Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Curs pràctic d’estadística mèdica

 
Tot investigador requereix consolidar les habilitats necessàries per enfrontar un problema d'investigació i planejar el disseny del seu projecte integrant la pregunta, la formulació de les hipòtesis, l'operacionalització de les variables i el pla d'anàlisi de dades. L'ús de l'estadística inferencial se centra en l'estimació i el contrast d'hipòtesis i està relacionada, per tant, amb la precisió i la fiabilitat de les deduccions que ajuden a respondre la pregunta d'investigació.
Es presentaran els conceptes generals dels procediments estadístics més usats en els contrastos bivariats i per a cada un d'ells es realitzarà un exercici pràctic usant el programari SPSS que integrarà tota la informació.
 
En tractar-se d'un curs eminentment pràctic, la metodologia principal és tipus taller on el docent presenta els conceptes claus de cada prova estadística, la lògica per a la seva elecció i aplicació dins d'un problema d'investigació, així com la interpretació dels resultats.
 
Després es desenvolupa un exercici pràctic per cada prova estadística que parteix d'un problema d'investigació on cada estudiant ha de desenvolupar el "ritual de la significació estadística" partint de la formulació operativa de la pregunta d'investigació, el plantejament de la hipòtesi estadística, la definició de la relació de les variables d'anàlisi, el diagnòstic del comportament de les dades i l'execució pròpiament dita del procediment estadístic
 

Curs practic estadistica medica

El curs l’impartirà Ana M Gaviria Gómez. Doctora en Salut Mental: Genètica i Ambient per la URV. Màster en Epidemiologia per la universitat CES. Docent titular de la facultat de psicologia de la Universitat de San Buenaventura (Medellín).
 
Aquest taller està proposat per a ser desenvolupat  en dos blocs, amb un total de 6 sessions de 4 hores de durada cadascuna.

El Bloc 1 se celebrarà els dies 3,4 i 5 de desembre de 2018

El Bloc 2 se celebrarà els dies 10, 11 i 12 de desembre de 2018@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES