Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Reunió final del projecte europeu eDESDE-LTC de serveis per a persones amb discapacitat

Unes 15 persones representants de diverses entitats d'Àustria, Noruega, Bulgària, Regne Unit i Eslovènia així com l'Obra Social de CatalunyaCaixa i la Fundació Villablanca, del Grup Pere Mata, es trobaran els dies 11, 12 i 13 de novembre a Reus per fer la reunió final del projecte eDESDE-LTC (Descripció i Evaluació de Serveis i Directoris a Europa per cures de llarga durada) destinat a millorar l’atenció a les persones amb discapacitat. El projecte està coordinat per l’Associació Científica Psicost, i la Fundació Villablanca hi participa a través de la Unitat de Recerca en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (UNIVIDD) i s’ha encarregat de coordinar les jornades.

El projecte eDESDE-LTC es basa en el dret dels ciutadans de la Unió Europea (UE) a "tenir accés a l'assistència sanitària d'alta qualitat on i quan sigui necessari". Però la variabilitat i la complexitat semàntica dels serveis i els llistats de serveis adreçats a persones amb discapacitat que existeixen als diferents països de la UE no proporcionen un marc adequat per a la mobilitat dels pacients i per a assegurar l’atenció que necessiten.

Per aquest motiu s’ha realitzat el projecte eDESDE-LTC , amb l’objectiu de desenvolupar un sistema operatiu, un instrument de codificació, descripció i comparació de serveis de cures continuades de llarga durada (LTC) per a persones amb discapacitat en tota la Unió Europea.

El treball realitzat pels experts participants al projecte eDESDE-LTC ha consistit en:

• Fer una classificació estandarditzada dels principals tipus de cura per a persones amb necessitats d'atenció de llarga durada als diferents països de la UE
• Crear un instrument per a la localització i descripció estandarditzada d’aquests serveis
• Creació d’una pàgina web pròpia per difondre el contingut i els resultats del projecte
• Crear un paquet de formació per difondre la classificació establerta

També s'ha suggerit la creació de punts de contacte per als pacients que busquen informació sobre l'accés a l'atenció sanitària a nivell nacional als diferents països de la UE.

El projecte eDESDE-LTC és important perquè:

• Contribueix a millorar les llistes de serveis de la UE i l'accés a importants fonts d'informació sanitària a través del desenvolupament de la inter-operativitat semàntica en e-salut (codificació i enumeració de serveis per a cures continuades)
• Contribueix a millorar la interconnexió eficaç dels serveis de cura de llarga durada (LTC) a la Unió Europea
• Contribueix a augmentar l'accés a fonts rellevants d'informació sobre els serveis de cures continuades
• Contribueix a millorar els vincles entre els llocs web nacionals i regionals
• Fomenta la cooperació amb organitzacions internacionals (OCDE)

Per tant, el resultat de la feina feta és un sistema operatiu de codificació i descripció de serveis de cura de llarga durada que poden ser útils per a la comparació dels diferents països de la UE i per millorar i facilitar als usuaris l'accés a la informació de LTC. En aquest sentit, el lloc web www.edesdeproject.eu ofereix una important eina de difusió per al projecte i els seus resultats.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES