Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Cognició social en la psicosi

 
Alfonso Gutiérrez-Zotes, psicòleg de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, ha participat en un estudi sobre cognició social en la psicosi.
 
Els resultats han estat publicats el mes de gener amb el títol: "Cognitive insight in first-episode psychosis: Exploring the complex relationship between executive functions and social cognition" (López-Carrilero et al., 2024) en la revista Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health. Aquest treball s'emmarquen en els estudis del Grup de Metacognició Espanyol per a la recerca de la psicosi que duen a terme diversos grups del nostre estat.
 
L'objectiu d'aquesta recerca va ser analitzar les relacions entre les funcions executives i la cognició social en persones amb un primer episodi de psicosi. La cognició social és una habilitat que inclou processos neurocognitius relacionats amb la comprensió, reconeixement, processament i ús apropiat d'estímuls socials al mateix temps que és un procés que dota a l'individu de la capacitat per a detectar els estats mentals i el reconeixement emocional dels altres.
 
Per tant, la cognició social és una habilitat imprescindible en les relacions humanes. Les funcions executives impliquen processos cognitius d'alt nivell que capaciten a les persones per a regular els seus pensaments i accions en conductes dirigides a metes, la qual cosa comporta processos com la memòria de treball, el control inhibitori o la resolució de problemes. La conclusió de l'estudi implica una important troballa i confereixen una novetat en l'àmbit de la psicosi, ja que s'ha establert una relació entre els dèficits en les funcions executives i la cognició social, amb patrons d'associació i una trajectòria fenotípica diferent per a homes i dones.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES