Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Cognició i salut mental

 
El dia 29 de febrer de 2024 se celebra la Jornada Trimestral de Formació a l’Hospital Universitari Institut Pere Mata amb el títol cognició i salut mental.
 
El lloc de celebració serà la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Aula Magna. Carrer Sant Llorenç, 21 de Reus. Jornada adreçada a professionals del Grup Pere Mata, Equips de Salut Mental, professionals de les ciències de la salut i altres professionals vinculats a la matèria.
 
La salut mental i els processos cognitius estan vinculats i són fonamentals en l’equilibri psicoemocional necessari en totes les etapes de la nostra vida, en els diferents àmbits i tasques vitals.
 
Les facultats i els dominis de la cognició són múltiples, i impliquen un processament d’informació específic que inclou la percepció, l’atenció, l’aprenentatge i la memòria, el llenguatge, l’emoció, el raonament, la presa de decisions, la cognició social o la metacognició, entre d’altres. Mitjançant la recerca hem après que la interacció de causes genètiques, epigenètiques i ambientals com l’estrès, interactuen durant el neurodesenvolupament per alterar xarxes cerebrals i cel·lulars que integren i modulen la cognició. D’aquesta manera, les alteracions en les funcions de la cognició, com a símptoma o com a dèficit, són comunes a tots els trastorns mentals i han de ser enteses d’una perspectiva transdiagnòstica.
 
Actualment, assumim que els mecanismes cognitius prediuen i expliquen fenòmens com l’heterogeneïtat de fenotips en salut mental, les diferències de gènere, quan apareixen els símptomes, com en serà el pronòstic o quin serà el millor tractament.
 
Tot i això, els aspectes cognitius són moltes vegades obviats en benefici dels símptomes emocionals, afectius o simptomàtics de la pròpia malaltia. Aquesta jornada pretén emfatitzar la preponderància dels processos cognitius en el diagnòstic i el tractament de la malaltia mental que garanteixen una intervenció personalitzada basada en l’evidència.
 
09’00 BENVINGUDA I INAUGURACIÓ. Francesc X. Arrufat | Director Gerent de l’HU Institut Pere Mata (Reus)
 
TAULA 1
Modera:
Alfonso Gutiérrez-Zotes | Psicòleg clínic i investigador de l’HU Institut Pere Mata, IISPV, URV, CIBERSAM (Reus)
09‘15 · Funcions executives i salut mental
Javier Tirapu-Ustárroz | Neuropsicólogoclínico, Servicio de rehabilitación Neurológica del Complejo Hospitalario de Navarra (Clínica Ubarmin)
Director técnico y científico de la FundaciónArgibide (Pamplona)
09‘45 · Característiques cognitives dels trastorns psicòtics en població infantojuvenil.
Jordina Tor | Psicòloga, MSC, PhD Investigadora a la Unitat de Trastorns psicòtics d’inici infantojuvenil (UTPI) de l’àrea de salut mental infantil i juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)
10‘15 · Neuropsicologia de l’envelliment normal
Teresa Arrufat | Neuropsicòloga i psicòloga clínica. Equip GUIA de l’HU Institut Pere Mata (Reus)
10‘45 · Implicació clínica de la reserva cognitiva: concepte
Carla Torrent | Psicòloga , MsC, PhD | Unitat de Trastorn Bipolar i Depressiu, Hospital clínic, Fundació ClínicIDIBAPS (Barcelona)
11‘15 · Torn de paraules
 
11’30 PAUSA PEL CAFÈ
 
TAULA 2
Modera:
Elisabet Vilella | Biòloga, PhD. Directora d’investigació de l’HU Institut Pere Mata, IISPV, URV, CIBERSAM (Reus)
12’00 · Relació entre les variants genètiques de DDR1 i la cognició en el trastorn bipolar. Resultats de l’estudi BIPOGENT
Selena Aranda | Biotecnòloga, Investigadora predoctoral. HU Institut Pere Mata, IISPV, URV, CIBERSAM (Reus)
12’30 · Implicació clínica de la reserva cognitiva: intervencions
Brisa Solé | Psicòloga, MsC, PhD Unitat de Trastorn Bipolar i Depressiu, Hospital Clínic, CIBERSAM (Barcelona)
13’00 · Què ens pots aportar la valoració cognitiva a la psicosi incipient
Àngel Cabezas | Psicòleg clínic i investigador de l’Equip d’Intervenció Precoç en Trastorns Psicòtics de l’HU Institut Pere Mata (Reus)
13‘30 · Torn de paraules
 
14’00 CLOENDA
Inès Niubó | Psiquiatra. Cap d’Hospitalització. HU Institut Pere Mata (Reus)


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES