Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Hospitalització

Els serveis d'hospitalització psiquiàtrica són un conjunt de dispositius de diversa naturalesa que atenen les persones amb malaltia mentals, en situació de crisi o desestabilització psicopatològica greu, que requereixen atenció intensiva i continuada en règim d'internament total (24 hores) o parcial (exclusivament diürn).

Compten amb recursos per a l'atenció a les urgències psiquiàtriques, hospitalització per a pacients en fase aguda i unitats diferenciades per a l'atenció de pacients en fase subaguda i pacients crònics o de llarga evolució (unitats de mitjana estada/ADP).

 

 
Servei d'Hospitalització de curta estada: Aguts
 
Servei d'Hospitalització d'estada mitjana: Subaguts
 
Servei d'Hospitalització Alta Dependència Psiquiátrica (ADP)
 
 
Servei d'Hospitalització parcial (Hospital de Dia Adults)
 
 
Servei d'Hospitalització parcial (Hospital de Dia Adolescents)
 
Servei d'Urgències Psiquiàtriques
   
   
   
   


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES