Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Sessions sobre formació continuada

 
Es realitzen els dimecres, de 10:00 a 12:00 hores. Tenen l’objectiu d’ctualitzar coneixements, especialment per als nous professionals del centre, especialment personal d’atenció directa. En aquest any hem realitzat diverses les següents sessions en base a 8 temes específics:
 
Sessió primera: Manipulació de càrregues en el treball hospitalari: Prevenció i Ajudes. S’han realitzat diverses sessions i han participat 54 professionals.
 
Sessió segona: Protocol de prevenció del risc biològic en centres sanitaris. S’han realitzat diverses sessions i han participat 54 professionals
 
Sessió tercera: Prevenció Protecció i extinció d’incendis i pla d’emergència. S’han realitzat diverses sessions i han participat 56 professionals.
 
Sessió quarta: Organització funcional del centre SVB. S’han realitzat diverses sessions i han participat 47 professionals.
 
Sessió quinta: Les dietes alimentàries i les qüestions relatives tant a l’alimentació normal com a la referent als col·lectius patològics més significatius. Els mecanismes dietètics i les seves repercussions en la salut. S’han realitzat diverses sessions i han participat 50 professionals.
 
Sessió sexta: Temes d’auxiliar d’infermeria ( I )

1.- Qüestions d’higiene, canvis postural, residus i protocols
2.- Qüestions d’alimentació normal i especial (instruments d’administració alimentària). Comportaments davant el vòmit, broncoaspiració...
S’han realitzat diverses sessions i han participat 59 professionals.
 
Sessió sèptima: Temes d’auxiliar d’infermeria ( II )

1.- El material de la farmaciola i la seva localització i funcions.
2.- L’administració del medicament segons tipus de fàrmacs i dosis.
3.- Actuacions davant situacions d’urgència (hemorràgies, crisis comicials, ennuegades, lipotímies, traumatismes, temperatura, cremades....)
4.- El treball en equip en les tasques d’infermeria. Interacció curador-infermera.
S’han realitzat diverses sessions i han participat 52 professionals.
 
Sessió octava: El treball teòric-pràctic sobre les intervencions psico-físiques de contenció davant els trastorns de conducta, en especial la funció de la contenció física i les seves dificultats en els comportaments d’agitació psicomotriu. Reflexió sobre els aspectes legals i els protocols i registres de compliment obligatori. S’ han realitzat diverses sessions i han participat 48 professionals.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES