Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Projecte audiovisual: Què vols fer amb la teva vida?

Des de la Unitat de Referència de Psiquiatria Infantojuvenil (URPI) de l'HU IPM, s'ha dut a terme un projecte orientat a explorar i redefinir les motivacions i els interessos de futur, dels joves ingressats a la Unitat. Durant una setmana s'ha realitzat el visionat de material audiovisual i de documentals relacionats amb adolescents i projectes de futur.

Després de l'etapa de visionat de material informatiu, s'ha realitzat un debat posterior i la creació i realització d'entrevistes personals, tant a professionals com als joves ingressats, duts a terme per ells mateixos, amb la finalitat d'explorar i identificar la situació actual de les motivacions educatives i laborals de les persones ingressades.

En una etapa final, es va realitzar un vídeo amb la informació extreta de més rellevància segons el grup de joves creadors del projecte.@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES