Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El SRC El Vendrell vol saber estat emocional i satisfacció aquest període de confinament

Enquesta als usuaris i usuàries del SRC El Vendrell sobre el seu estat emocional i la seva satisfacció amb les mesures adoptades pel SRC en període de confinament

 
Com a conseqüència de l’aparició de la covid-19 tots hem hagut de prendre mesures i adaptar la nostra pràctica professional. Des del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) El Vendrell vam posar en marxa el Programa Activa’t On-line (grups de whatsapp, correu electrònic i Skype), a més de les trucades telefòniques individuals de seguiment.
 
Els objectius que ens vam plantejar van ser: donar suport emocional i ocupacional a les persones usuàries, perquè poguessin continuar rebent eines per a la seva recuperació i de gestió de la nova situació, així com adaptar les seves rutines diàries, i per altre banda donar continuïtat al entorn social del SRC (usuaris i usuàries i equip) de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 
Aquesta situació ha estat complexa i nova per a tothom. Tant l’equip professional com les persones usuàries hem hagut d‘aprendre suposant un sobreesforç important. Per tot això, es va plantejar fer una enquesta per conèixer l’impacte emocional en confinament, i si els recursos que hem estat oferint fins ara, han estat complint els objectius que ens havíem proposat.
 
A les activitats iniciades en format On-line s’han adherit el 71% del total dels usuaris i usuàries de l’SRC i l’enquesta l’han contestat el 85% .
 
RESUM DE RESULTATS:
 
L’enquesta estaba composta per 21 preguntes:
 
Per començar, a més del seguiment telefònic que vam establir, va ser un repte el intentar adherir a un alt nombre d’usuaris i d’usuàries al format on-line (grups de whatsapp, Skype o correu electrònic) aconseguint-se en més d’un 70%.
 
En quant a les caracterìstiques personals de les persones usuàries, destacar que un 20% viuen soles i un 80% comenta no haver utilitzat cap altre grup on-line per mantenir-se actiu.
 
Les reaccions emocionals més significatives quan es va declarar l’estat d’alarma van ser l’angoixa i la preocupació en aproximadament un 40% de les persones usuàries enquestades. Els sentiments que van sorgir al no poder venir al centre van ser sobretot preocupació, tristesa i ansietat. Cal destacar que les activitats rehabilitadores són en la major part d’usuaris i d’usuàries, la principal font d’ocupació durant el tractament.
 
Al cap d’un mes de confinament, les activitats que es troben a faltar més (poden triar varies opcions) són: la primera amb un 50%: venir al SRC, amb un 45%: sortir a passejar i amb un 33%: anar a bars/ cafeteries.
 
Cal destacar que la meitat de les persones usuàries han trobat algun benefici del confinament com: tenir menys contacte social, estalviar diners, estudiar més, no contagiar-se, estar més amb la família, aixecar-se tard o fer el menjar, etc.
 
Sobre les mesures aplicades des del SRC El Vendrell (de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata) per donar continuïtat al tractament, l’eina més valorada pel seguiment emocional ha estat el telefònic, no obstant els resultats ens indiquen que en aproximadament un 30% han sigut els grups on-line, sent una dada molt significativa.
 
En quant a la participació en les activitats proposades a través del grups on-line més del 90% han anat participant d’aquestes en diversos graus: llegir-les, fer-les quasi sempre o algunes vegades.
 
Per últim destacar que per a l’equip era molt important conèixer el nivell de satisfacció amb el suport donat durant aquest període i amb el material enviat en el format on-line. Així doncs, el 85% dels usuaris i usuàries van puntuar el nivell de satisfacció i del material enviat, com molt alt (puntuacions 4-5).
 
Per últim volem agrair a tots els nostres usuaris i usuàries que han pogut i volgut fer l’esforç de participar en les activitats online i també per la seva col·laboració en contestar l’enquesta.
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES