Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Avaluació dels problemes de la identitat en dones amb trastorn límit de la personalitat

L’HU Institut Pere Mata valida un instrument per a l’avaluació dels problemes de la identitat en dones amb trastorn límit de la personalitat

 
La psicòloga clínica de l’Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata, Noelia Romero, ha presentat la tesi doctoral sobre la validació d’un instrument de l’alteració de la identitat en dones amb trastorn límit de personalitat. Cal tenir en compte que les alteracions de la identitat és un criteri clau en la definició del trastorn límit de la personalitat i considerat com una variable fonamental en els símptomes dels trastorns de la personalitat, així considerat en l’última versió del Manual Diagnòstic i estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5).
 
El treball ha estudiat dones amb diagnòstic de trastorn límit de personalitat i persones no pacients, a les quals s’ha aplicat el qüestionari Identity Disturbance Questionnaire (IDQ), que avalua quatre dimensions de la identitat pertorbada: l’absorció de rol, la incoherència dolorosa, la inconsistència i la manca de compromís. Aquest qüestionari ha estat traduït, adaptat i validat a l’espanyol, com un dels objectius de la seva tesi, per Noelia Romero.
 
El resultat és que aquesta versió espanyola del qüestionari ha demostrat la seva validesa i fiabilitat, ja que la presència d’alteració de la identitat en el trastorn límit de personalitat implica confusió de rols, patiment per un sentit d’incoherència i inconsistència en pensaments, així com comportaments i falta de compromís vocacional i ocupacional.
 
Alguns antecedents de maltractament a la infància, s’han relacionat amb l’alteració de la identitat. I una major alteració de la identitat implica major presència d’alguns tipus d’alteracions en el processament i la informació així com major presència de depressió, ansietat i irascibilitat.
A més, l’alteració de la identitat implica major comorbiditat amb altres trests de personalitat patològics.
 
La tesi porta per títol “Validación del Cuestionario de Alteración de la Identidad (IDQ), y su relación con tipos de sintomatología y maltrato infantil en mujeres con trastorno límite de personalidad”, ha obtingut la qualificació d’Excel·lent i ha estat dirigida pels doctors de l’HU Institut Pere Mata Alfonso Gutiérrez-Zotes i Francesc Xavier Arrufat Nebot.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES