Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

European Delirium Association

 
El psiquiatra Esteban Sepúlveda va ser part del comitè organitzador de la 15a reunió anual de l’European Delirium Association, que es va fer en aquesta ocasió en format online entre el 17 i 19 de novembre passats. L’objectiu d’aquesta reunió és fer difusió dels últims avenços en la investigació del delírium, que pot afectar pacients en diferents àmbits, tant ambulatoris com hospitalaris, i especialment a persones més vulnerables, com són aquelles en els extrems de la vida, amb malalties greus, amb demència, entre d’altres. A la reunió van participar experts internacionals de diferents professions, com infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, medicina i especialitats com la psiquiatria, geriatria, cures intensives, urgències, anestesiologia, neurologia, bioètica o gestió administrativa. Es van presentar les últimes novetats en aspectes com millores en el diagnòstic, els factors que poden portar a patir la síndrome, la fisiopatologia, la prevenció, el tractament, el seu impacte econòmic i el seu pronòstic. Es va fer una especial menció a com ha afectat la pandèmia per Covid-19 a aquests pacients.
 
El dia previ a l’inici oficial del congrés es va celebrar el “Teaching day”, on l’Esteban Sepúlveda va fer una presentació amb els col·laboradors internacionals José Franco i Ana Gaviria, sobre el diagnòstic del delírium i específicament sobre el diagnòstic en pacients amb demència, el qual porta especials dificultats per les seves similituds en símptomes, conduint a que molts pacients no arribin a ser correctament diagnosticats i tractats. En aquesta presentació es va fer difusió dels resultats dels diferents estudis portats a terme al Centre Sociosanitari Monterols de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, entre altres centres, on s’han validat diferents escales diagnòstiques, com ara recentment l’escala DDT-Pro, de fàcil administració per personal mèdic no especialista en psiquiatria, i que té una bona exactitud diagnòstica en pacients amb demència.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES