Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Característiques clíniques en nens i adolescents fills de pares amb esquizofrènia i trastorn bipolar

 
El dia 22 de juliol a les 13:30 hores se celebra la sessió d'Actualitzacions en l'assistència a la salut mental: recerca i innovació amb el títol Característiques clíniques en nens i adolescents fills de pares amb esquizofrènia i trastorn bipolar.
 
Els fills de pacients amb esquizofrènia  i trastorn bipolar tenen un risc més elevat de patir aquests trastorns.  El risc genètic és el factor de risc més robust per patir la malaltia, per tant el seguiment longitudinal d’aquests nens pot ajudar a establir quins mecanismes neurobiològics i clínics estan implicats en el desenvolupament de trastorn bipolar i esquizofrènia,  així com la seva especificitat si existís.  Estudis previs de fills d’esquizofrènia o de fills amb trastorn bipolar han reportat taxes elevades de psicopatologia en comparació amb la població general, però cap estudi previ ha inclòs fills d’esquizofrènia per una banda i fills de trastorn bipolar per l’altra, per així poder-los comparar.
 
En el nostre estudi vàrem incloure 90 fills de trastorn bipolar, 41 fills d’esquizofrènia i 107 fills de pares sense trastorn bipolar o esquizofrènia, tots compresos entre 7 i 17 anys.  Es tracta d’un estudi longitudinal amb seguiment a 2 i 4 anys. En aquesta sessió s’explicaran les característiques clíniques d’aquests nens i la comparació entre els 3 grups.
 
Aquesta sessió serà a càrrec de Vanessa Sánchez-Gistau. Especialista Sènior Psiquiatra. Psicosi Incipient. Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 
Les sessions són gratuïtes i obertes al públic en general prèvia inscripció. Les persones alienes a les empreses del Grup Pere Mata, cal que notifiquin l'assistència enviant un missatge a recerca@peremata.com


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES