Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Aser Alba Coma González. Tesi Excel·lent Cum Laude

 
Aser Alba Coma González, psicòloga clínica del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) de Tarragona de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, va defensar el seu treball de tesi doctoral titulat Cognició Social en el Trastorn Límit de la Personalitat i la seva relació amb psicopatologia i maltractament infantil. Tesi dirigida pel Dr. Alfonso Gutiérrez-Zotes, psicòleg clínic i investigador de l'hospital.
 
El tribunal va estar compost pels doctors Francisco Cruz Quintana (president), de la Universitat de Granada,  Francesc Xavier Arrufat Nebot (secretari), de la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i Susana Ochoa Güerre (vocal), del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
En l'exposició, realitzada a l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, la Dra. Aser Alba Coma va destacar la importància de l'estudi de la cognició social en les persones que sofreixen trastorn límit de la personalitat.  S'entén per cognició social l'atribució d'estats mentals (sentiments, pensaments, intencions, desitjos,...) en un mateix i en els altres. En l'estudi es demostra que la simptomatologia pròpia del trastorn límit de la personalitat, la psicopatologia associada i la història de maltractament en la infància influeixen de manera diferent en les habilitats cognitives socials de les persones que pateixen trastorn límit de la personalitat. Així, s'observen errors per hipermentalització i errors per absència de mentalització en dones amb un trastorn més sever. També es va destacar el paper tan rellevant que juguen les alteracions del pensament en el funcionament de la cognició social d'aquestes pacients.  Per avaluar la cognició social es va utilitzar la prova Pel·lícula per a l'Avaluació de la Cognició Social (MASC; Movie for the Assessment of Social Cognition), instrument amb elevada validesa ecològica. El tribunal va valorar la defensa realitzada per la doctoranda, a més de la novetat i alta rellevància dels resultats. Van destacar, especialment, les anàlisis estadístiques detallades realitzats i la discussió dels resultats obtinguts, de manera crítica, constructiva i honesta. Els resultats d'aquesta tesi facilitaran una major comprensió de la cognició social en persones que pateixen trastorn límit de la personalitat i el paper tan destacat que aquesta variable juga en la simptomatologia associada al trastorn. A més, el treball derivat d'aquesta tesi doctoral, facilita la realització d'intervencions específiques per a treballar les habilitats cognitives socials en aquestes pacients i poder avaluar la seva evolució.
 
El treball realitzat per la Dra Aser Alba Coma González va obtenir la qualificació d'Excel·lent Cum laude.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES