Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La residència Verneda participa en les proves pilot d’un sistema de videoconsulta

La Residència Verneda de Barcelona, gestionada per Pere Mata Social, ha participat en les proves pilot del sistema de videoconsulta T-One.
 
T-One és un sistema que afegeix a les videoconsultes simples, dispositius d’exploració on-line que permeten al metge a distància disposar d’informació clau, directa i objectiva per fer un diagnòstic fiable.
 
Aquest sistema es pot configurar amb els dispositius en funció de cada centre o residència. Aquests dispositius es connecten a  través d’un USB i el sistema utilitza una plataforma de comunicació estàndard, encriptada i gratuïta que permet transmetre imatges i so d’alta qualitat.
 
Des de la Residència La Verneda es van realitzar diferents videoconsultes amb el CAP de referència del centre, així com amb altres professionals sanitaris d’una altra residència. Els dispositius utilitzats en les diferents videoconsultes van ser el fonendoscopi, otoscopi, dermatoscopi i un visor de gola. Les diferents consultes van permetre realitzar diagnòstics i seguiment de diferents casos clínics.
 
La prova pilot valora positivament la funcionalitat dels aparells. També va servir per detectar  aspectes i /o possibles dubtes que poden sorgir als professionals assistents durant la realització de les videoconsultes, per a què es tinguin en compte en els manuals i vídeos per al seu ús.
 
Com a conclusió, considerem que el sistema T-One pot ser una eina útil en centres que tinguin necessitat de realitzar consultes mèdiques i no tinguin presència de metge al centre, minimitzant d’aquesta manera, el nombre de derivacions a altres recursos assistencials. Considerem que també seria un recurs molt adequat per visites a metges especialistes, sobretot per persones amb mobilitat reduïda i/o problemes cognitius, amb l’objectiu de minimitzar trasllats innecessaris i vetllar pel confort de la persona usuària.
 
Més informació sobre el sistema T-One: www.telemedicalsolutions.com


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES