Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Nous programes al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) del Vendrell

 
En els darrers mesos, al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) del Vendrell, de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, hi ha hagut incorporacions de nous professionals a temps complet o parcial, augmentant així la dotació de personal.
 
Això ens ha permès posar en marxa diferents activitats com:
- El programa d’atenció al Pacient Complicat (PC), que consisteix en el seguiment de pacient amb diagnòstic PC (abans anomenat TMS) per aconseguir amb el tractament i rehabilitació una vida més autònoma. Es desenvolupen intervencions mèdiques, farmacològiques, psicològiques, d’infermeria i socials de forma conjunta.
 
- El programa de suport i cooperació amb l’atenció primària, per donar resposta a la demanda creixent de problemes no greus de salut mental. En aquest programa, professionals de psiquiatria, psicologia clínica i infermeria de salut mental es desplacen periòdicament al CAP. Donen assessorament i formació sobre salut mental a metges i metgesses de família, pediatres i infermeria. Fan activitat assistencial amb pacients, atenció domiciliària i teràpia grupal.
 
- El Pla de Serveis Individualitzats en salut mental (PSI), que treballa segons un model organitzatiu de gestió de casos i un model d’intervenció assertiu-comunitari, per aconseguir garantir la continuïtat assistencial i la màxima recuperació possible en relació amb les persones amb un diagnòstic PC.
 
- L’Equip d’Intervenció precoç en Psicosi incipient (EIP), que atén a persones joves entre els 18 i els 35 anys que presenten o puguin presentar símptomes psicòtics.
 
- La intervenció específica al malalt amb Patologia Dual, que dóna una atenció integral a les persones amb un trastorn mental i trastorns per dependència a substàncies.
 
- I les interconsultes amb l’Hospital del Vendrell, on el psiquiatre es desplaça per realitzar visites a pacients que van a urgències o estan ingressats, en els quals la patologia psiquiàtrica s’afegeix a la patologia orgànica.
 
Actualment l’equip multidisciplinari del Centre de Salut Mental d’Adults està format per psiquiatres, psicòleg/es, infermers/es, treballadors/es socials i administratius/es.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES