Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Usuaris de l’Institut Pere Mata fan silenciadors per a mobiliari escolar reciclant pilotes de pàdel

 
Persones usuàries i terapeutes ocupacionals de la Unitat de Rehabilitació Hospitalària de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata han iniciat el projecte “Un silenci rodó” per reciclar pilotes de pàdel i convertir-les en silenciadors per a mobiliari (cadires, taules…) de les escoles de Reus.
 
L’objectiu de la iniciativa és triple:
–       per un costat, millorar l’ambient en les aules dels centres educatius i disminuir el soroll que provoca el mobiliari, de manera que es vol aportar més tranquil·litat i reduir l’estrès que sovint genera el soroll, i afavorir així també l’aprenentatge
–       per un altre costat, promou la sensibilització i la lluita contra l’estigma en salut mental, i afavoreix la integració social de les persones afectades per una malaltia mental
–       i per últim, acompleix un objectiu mediambiental en reciclar les pilotes de pàdel i donar-les un nou ús.
 
Els efectes positius d’usar aquests silenciadors en les aules és especialment beneficiós per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, ja que alumnes amb trastorn de l’espectre autista, TDAH, síndrome 22Q, implants coclears, discapacitat auditiva o discapacitat visual, entre d’altres, necessiten menys estímuls auditius i, per tant, el soroll ambiental interfereix molt més en la seva capacitat d’atenció, concentració i comprensió a l’aula que respecte a la resta d’alumnat.
 
Alhora, l’ús dels silenciadors en el mobiliari escolar pot ajudar a sensibilitzar els nens i nenes de les necessitats específiques que puguin tenir aquests companys i companyes amb necessitats educatives especials que hi pugui haver a l’aula.
 
El reciclatge de les pilotes de pàdel/tennis que ja no són aptes per al joc, i la seva reconversió en silenciadors, és possible gràcies a la col·laboració de les empreses Pàdel x4 Reus, Méskpàdel Tarragona, Ferreteria Martí, Signo, Cajadecarton.es i Artyplan.
 
La Unitat de Rehabilitació Hospitalària de l’HU Institut Pere Mata ofereix als centres escolars de Reus aquests silenciadors sense cap cost econòmic, i espera que la iniciativa contribueixi a crear una xarxa comunitària entre els recursos d’ensenyament, socials, esportius i de salut mental que pugui generar en el futur noves sinèrgies i possibilitats de col·laboració.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES