Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Secció de metges tutors i docents, COMT

 
La figura del tutor de formació sanitària especialitzada (FSE) és poc coneguda, així com les seves funcions. La Unitat Docent Multidisciplinar (UDM) de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM) té 5 tutors de Psiquiatria, 4 de Psicologia Clínica i 2 d'Infermeria en Salut Mental.
 
A Catalunya, els tutors han d'estar acreditats per la Direcció General de Planificació i Investigació en Salut (DGPRS) segons estableix el Decret 165/2015, de 21 de juliol, i tenen reconegudes 3 hores mensuals per resident, dins de l'horari laboral, amb la finalitat de dur a terme funcions de gestió, supervisió, seguiment i avaluació.
 
El passat mes de febrer es va constituir, dins del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, la Secció de metges tutors i docents, amb l'objectiu d'establir un espai de representació i trobada dels metges tutors, on poder compartir experiències, consultar dubtes i treballar en accions de millora docent.
 
Com a objectius a desenvolupar, s'ha plantejat:
  • Promoure un reconeixement més gran del metge tutor com a responsable docent de la FSE.
  • Promoure el desenvolupament d’un programa de formació específic per al Metge tutor dins del Col·legi.
 
La Dra. Yolanda Alonso, cap d'estudis de la UDM de l'HUIPM, formarà part de la junta directiva de la secció esmentada.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES