Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Presència de l’EAIA de Trastorns Cognitius al 28è Congrés d’Alzheimer

El passat 31 d’octubre, la treballadora social Emma Mestre, de l’Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de Trastorns Cognitius de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, juntament amb d’altres treballadores socials de les EAIA’s de l’Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Hospital Universitat Santa Maria de Lleida, Fundació ACE de Barcelona, Hospital Sant Llàtzer de Terrassa i del Centre Sociosanitari del Carme de Badalona, van presentar una comunicació oral al 28è Congrés d’Alzheimer Europa realitzat a Barcelona.
 
El treball presentat va mostrar un estudi multicèntric sobre la “Comprensió social del diagnòstic de demència”.
 
La investigació es va centrar precisament en la comprensió del diagnòstic de demència per part dels familiars. Es tractava de demostrar la hipòtesi de que una major comprensió de la malaltia ajudaria a definir millor les necessitats i l’organització familiar davant d’aquesta.
 
Els objectius van ser estudiar la qualitat del coneixement i la comprensió del diagnòstic de la demència entre els cuidadors o familiars.
 
La metodologia utilitzada va ser la recol·lecció de dades a partir d’una entrevista semi estructurada, dissenyada específicament per a 100 cuidadors o familiars, després d’haver estat informats del diagnòstic de demència del seu familiar. Es van combinar les perspectives quantitatives i qualitatives. L’anàlisi quantitatiu va incloure les dades sociodemogràfiques, l’estat de salut, la comprensió del diagnòstic i el pronòstic.
 
Els resultats obtinguts van ser que: el 74% dels familiars eren dones, el 55,6% del total superaven els 65 anys i el 52,1% de la mostra no superava els 6 anys d’escolarització. El 71% dels entrevistats eren cuidadors principals, d’aquests, un 63% no va entendre el diagnòstic, un 66,3% va considerar que la persona amb demència no empitjoraria en el transcurs del temps, un 23% estava convençut que la medicació prescrita havia aturat el procés demencial i un 15,2% va expressar que no tenia coneixement de la fase de la malaltia en la que es trobava el seu familiar. La resta de participants, tot i que declaraven conèixer la fase de la malaltia, en el 32,9% la seva percepció no coincidia amb la informació reflectida a l’informe mèdic. Finalment, un 10,5% del cuidadors estaven confosos en el grau d’afectació de la malaltia.
 
Les conclusions de l’estudi destaquen les dificultats de la societat a comprendre què significa la demència. La falta de comprensió pot afectar directament a la cura necessària i provocar que es donin situacions de risc social. Per tant, es va considerar necessari promoure mesures de suport destinades a millorar el coneixement i comprensió del procés de demència.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES