Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Acreditades dues places de psiquiatria infantil i de l'adolescència a l'HU Institut Pere Mata

 

L'Ordre PCM/205/2023, de 2 de març, va aprovar i publicar els programes formatius de les especialitats de Psiquiatria i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència (PIA), els criteris d'avaluació dels especialistes en formació i els requisits d'acreditació de les Unitats Docents Multidisciplinars (UDM) de salut mental.

Aquests requisits generals d'acreditació són un instrument necessari per garantir la qualitat de la formació en tot el sistema sanitari i l'existència d'unes estructures formatives uniformes i adequades a l'evolució dels coneixements científics i a les necessitats que demana la nostra societat. Les competències adquirides capacitaran els professionals en formació per integrar-se en els equips multidisciplinaris de les xarxes de salut mental.

Els programes de Psiquiatria i PIA s'han modificat de forma substancial per part de les Comissions Nacionals, de manera que el període formatiu per a ambdues serà de cinc anys; els dos primers comuns i els tres últims diferenciats i específics per a cada una d'elles.

L'UDM de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata ha estat acreditada per a la formació de dos residents de Psiquiatria Infantil i de l'adolescència. Això possibilitarà poder oferir en la propera convocatòria 2023-2024 places de les quatre especialitats (Psiquiatria, Psiquiatria Infantil i de l'adolescència, Psicologia Clínica i Infermeria en salut mental).

Ha estat un procés llarg i complicat per a tothom i, per aquest motiu, volem compartir amb vosaltres la nostra alegria i donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració.@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES