Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de suport psicològic als professionals de salut de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona

 
La pressió assistencial, l’exigència de presa de decisions crítiques, les llargues jornades de treball, l’exercici d’una pràctica professional radicalment diferent a la que habitualment s’ha realitzat és l’escenari generat per l’actual pandèmia coronavirus SARS-CoV-2. Tot plegat unit a la situació d’alarma social i a les condicions adverses en les quals es desenvolupa la tasca dels professionals de l’àmbit de la salut,genera situacions d’estrès sostingut amb important sobrecàrrega emocional, associat a altres elements d’estrès(temor al contagi, preocupació pels familiars,etc). La sobrecàrrega emocional actual pot provocar experimentar un elevat volum de reaccions i símptomes afectius, d’ansietat, alteracions cognitives, conductes de risc, inclòs estrès posttraumàtic, en els mesos posteriors a la superació de l’actual crisi sanitària entre els professionals sanitaris i que podria arribar a ser, segons els estudis realitzats en Hunan i Wuhan (la Xina), entre el 10 i 15% de les plantilles dels serveis crítics (Cures Crítiques i Reanimació, Medicina Interna, Pneumologia i Malalties Infeccioses), amb major prevalença en infermeria.
 
Us presentem la infografia del programa de suport psicològic als professionals de salut de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona que té per objectiu reforçar l’abordatge individual i col·lectiu de l’estrès, aportant seguretat i confiança als equips davant la situació que estem afrontant.
 
Contacte:
a) Telèfons de contacte:
 
648487089
630421260
638150734
618133481
 
* es recomana, per a una major fluïdesa en la resposta,no contactar sempre amb el primer número, per evitar col·lapsar la línia
 
Horari d’atenció: 9h a 15h de dilluns a divendres
 
b) Correu electrònic: estemambtu@peremata.com


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES