Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció no presencial en els serveis comunitaris de salut mental i addiccions

El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions (SMiA), sota la direcció del Pla Director SMiA, ha publicat el document “Atenció no presencial en els serveis comunitaris de salut mental i addiccions en situació de crisi sanitària”.
 
El grup de treball que ha redactat el document ha estat liderat per en Jordi Peris Mingot, Cap de Servei de la Xarxa Comunitària Infantil i Juvenil de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 
El document es centra en l’anàlisi de la situació viscuda a la xarxa comunitària per causa de la propagació del virus SARS-CoV2 i la necessitat d’incorporar l’atenció no presencial com a una eina de proximitat dels usuaris vers els serveis de Salut Mental i Addiccions.
 
Dins d’aquest procés s’han estudiat els avantatges, les recomanacions i les limitacions de 3 canals d’atenció: visites per videoconferència, visita telefònica i e-consulta.
 
S’estableix els principis bàsics a respectar quan es determini l’ús d’aquests canals telemàtics:
La participació de les persones ateses en la decisió sobre la seva utilització.

Garantir en tot moment que es preserva l’aliança terapèutica.

Oferir a l’usuari la millor opció terapèutica possible en funció de la situació existent.

Sempre que sigui possible, plantejar la utilització dels canals telemàtics de forma complementària a l’atenció presencial.
 
I, finalment, es fa un recull de les necessitats estructurals, les consideracions tècniques, el procés d’adaptació i de formació i els temes de confidencialitat i protecció de dades per a l’us d’aquests canals de comunicació dins la pràctica assistencial.
 
En el grup de treball hi han participat professionals dels diferents serveis assistencial de salut mental d’infantil i juvenil, d’adults i d’addiccions, usuaris i tècnics de la Federació Salut Mental Catalunya, tècnics del TIC Salut Social i s’ha comptat amb el suport del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES