Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

III Jornada de les Unitats d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central de Catalunya

 
El passat 25 d’octubre va tenir lloc a Salou la “III Jornada de les Unitats d’expertesa en Síndromes de Sensibilització Central (SSC) de Catalunya”. La Jornada va intentar no ser en excés tècnica i obrir-la i dirigir-la a Associacions i Persones afectades.
 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata va participar en aquestes jornades representat per Maria Checa, Psicòloga Clínica del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Tarragona que forma part de la Unitat d ‘Expertesa de les Comarques de Tarragona en una taula rodona sobre “Estratègies de maneig no farmacològic de les SSC”. Aquesta Taula va estar moderada per Xabier Ansa, Cap de la Unitat de Planificació a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona Servei Català de la Salut, que a través de diferents preguntes als quatre integrants de la taula (Professionals de Xarxa Tecla,  HJ23 i IPM) i al públic assistent, va conduir l’abordatge d’un ampli ventall d’aspectes relacionats amb aquesta patologia i va permetre comentar alguns temes tractats de forma més extensa en el col·loqui obert posteriorment.
 
Va destacar la unanimitat en la necessitat de treballar conjuntament tant des del model hospitalari com des d’Atenció Primària, insistint que el pacient surt de l’Atenció Primària i després de passar pel circuit i ser valorat ha de tornar a l’Atenció Primària. Es va assenyalar que aquestes Unitats d’expertesa han de facilitar una intervenció més resolutiva al pacient i una millor detecció dels casos. Es va apuntar la importància de la prevenció.
 
Es va plantejar igualment la importància de reconèixer i avaluar l’afectació emocional en aquests pacients de cara a la intervenció més adequada i, si escau a la derivació a les unitats d’especialistes en Salut Mental (Centres de Salut Mental) per a aquells casos en què es detecti psicopatologia associada, donada l’alta comorbiditat d’aquests pacients. El model contempla diferents llocs d’intervenció gradual en funció de la gravetat del quadre.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES