Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa d'activitats en el marc comunitari de l'HDIJ Tarragona

 
Des d’Hospital de Dia Infantil i Juvenil (HDIJ) de Tarragona (de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata) dins del procés terapèutic s’inclouen activitats en el marc comunitari que permeten apropar a l’adolescent, amb suport dels professionals, a diferents entitats que fomenten la participació jove i l’accés a recursos, tals com l’oficina Jove del Tarragonès, l’espai Jove Kesse, el Punt, etc... on poden cercar informació sobre projectes d’activitats, programes i recursos de suport (educatiu - cultural) i per altra banda, serveis d’informació i assessorament (voluntariat - activitats pre-laborals - salut), per donar cabuda i resposta a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves en relació a les àrees ocupacionals d’oci i temps lliure, tant durant el període de convivència a l'HDIJ, com posteriorment poder-ho extrapolar i mantenir en el seu dia a dia, per tal de promoure ocupacions significatives.
 
Un percentatge significatiu de les persones adolescents ateses a HDIJ tenen dificultats per descobrir els seus propis interessos, participar de l’oci, gaudir de lo quotidià i utilitzar el temps lliure de forma constructiva. Han patit un important procés de deteriorament de les seves capacitats relacionals, que han desencadenat, en molts casos, en una situació de progressiu aïllament social. Tot això ha interferit negativament en el camp de les relacions interpersonals i socials, provocant un desconeixement de les ofertes socioculturals, desvinculació d’altres realitats socials i la falta d’expectatives de desenvolupament personal. És per això que el programa de sortides comunitàries, fa aquest apropament, acompanyament i posterior recolzament, per a què l’adolescent tant a nivell individual com a nivell grupal pugui sostenir i realitzar activitats d’oci que li aportin benestar i li permetin gaudir.
 
El programa de sortides comunitàries, pretén cobrir les necessitats anteriorment esmentades, incorporant les activitats dissenyades en el marc de la comunitat. S’erigeix com una plataforma d’exploració, que inclou activitats variades, organitzades a partir de les iniciatives dels propis joves i dels contactes que s’estableixen amb entitats de Tarragona i voltants, tals com activitats esportives (competicions de futbol), lúdiques (jocs cooperatius a l’aire lliure), educatives (visita a la fira d’ensenyament, tallers organitzats per la Biblioteca de Tarragona), culturals (exposicions organitzades pel Caixaforum, Tinglado, etc), socials (taller d’educació amb teràpia assistida amb animals de companyia), etc.
 
Desenvolupades totes elles a la comunitat, amb acompanyament professional, qui validarà, supervisarà i identificarà nivell de funció i delimitarà quin tipus i intensitat de suports necessita l’adolescent durant el transcurs de les activitats per ser funcional i per interactuar de manera efectiva amb el seu entorn.
 
Dites sortides comunitàries, es duen a terme un cop per setmana, actualment es realitzen tots els dimecres, en horari de 11 a 13h i formen part del projecte terapèutic de l’adolescent. Hi tenen cabuda totes les persones joves d’ HDIJ, donat que en el pla terapèutic es dona molta importància a poder generalitzar les habilitats interpersonals i socials que es treballen en el marc institucional, traslladar-les en un entorn normatiu i social, com és el context de la comunitat, on els adolescents han de fer front a les demandes i exigències quotidianes.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES