Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Equip d’Intervenció Precoç a Psicosi Incipient al Centre de Salut Mental d'Adults El Vendrell

 
Aquest any al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) El Vendrell, de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, hem iniciat el Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI).
 
Té per objectiu la detecció precoç, el tractament integral i multidisciplinar des del primer episodi psicòtic fins els següents 5 anys.
 
És una població difícil de vincular i fer seguiment per l'edat que tenen (16 a 35 anys), la nul·la consciència de malaltia, la no adhessió al tractament farmacològic junt amb el consum tòxic.
 
Es realitzen visites individuals, atenció a les famílies, teràpia grupal, psicoeducatius, intervenció domiciliària i comunitària.
 
L'Equip d'Intervenció Precoç (EIP) del CSMA El Vendrell està format per: Julia Camacho, infermera; Gerard Grau, treballador social; Raúl Llaosa, psicòleg; i Diego Mendez, psiquiatre.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES