Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Formació interna Centre Sociosanitari Monterols: Tallers disfàgia


Un dels projectes de millora que s’ha dut a terme al Centre Sociosanitari Monterols de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata durant l’any 2017-18 ha estat la creació d’una comissió interdisciplinar formada per auxiliars d’infermeria, infermeria, terapeuta ocupacional, supervisió d’infermeria i metge de família per a l’abordatge de la disfàgia.

Considerada una síndrome geriàtrica es defineix com l’alteració del procés de la deglució, entenent-la com el pas dels aliments de la cavitat oral a l’estomac. S’associa a múltiples malalties amb elevada prevalença en el pacient geriàtric (ICTUS, Demència, Malaltia de Parkinson….) sent molt sovint infradiagnòsticada, infratractada  i en la majoria dels casos no es vincula a les complicacions d’aquestes malalties. Les conseqüències més freqüents de la disfàgia són l’alteració de l’eficàcia de l’alimentació que provoca malnutrició i deshidratació,  però cal tenir en compte sobretot els problemes de  seguretat: d’una banda un alt risc d’ennuegaments i per l’altre també de broncoaspiracions que poden causar neumonies, amb una elevada tasa de mortalitat.

Els objectius que es va plantejar la Comissió van ser la creació d’un protocol específic per identificar aquest problema en els nostres pacients,  i donar a conèixer les eines i pautes a seguir per evitar les complicacions abans esmentades.
 
En aquesta línia voldriem destacar la formació dirigida a tot el personal assistencial que s’ha dut a terme al Centre Sociosanitari Monterols realitzant tallers pràctics d’una mitja hora de durada, un cop a la setmana durant tot l’any per facilitar-ne l'assistència a tots els professionals que formen part del nostre equip. El format era en grups reduïts que permetien l’intercanvi  d’informació afavorint la participació. Les sessions les impartien el metge de família i el terapeuta ocupacional referents de la comissió d'aquest centre de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 
La valoració d’aquest projecte ha estat molt positiva ja que els assistents han participat de forma activa a les sessions, augmentant de forma significativa la sensibilitat de tot l’equip envers a una situació freqüent que causa importants i greus complicacions com és la disfàgia.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES