Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

L’atenció a la crisi en els centres de salut mental infantil i juvenil

 
Des del Pla director de Salut Mental i Addiccions, juntament amb el CatSalut, es va iniciar durant el primer semestre de 2022, el desplegament operatiu del Programa d’Atenció a la Crisi Infantil i Juvenil en Salut Mental a Catalunya en els Centres de Salut Mental Infantojuvenils (CSMIJ) dels territoris seleccionats, d’acord amb un rànquing de priorització basat en els següents criteris: la pressió assistencial al CSMIJ, a Urgències, la disponibilitat de llits d’hospitalització i l’índex socioeconòmic.

El desplegament territorial es va planificar de manera progressiva, durant els anys 2022 i 2023, fins a arribar a la totalitat dels 52 equips CSMIJ a Catalunya.

El CSMIJ Amposta, de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, va estar un dels seleccionats per implementar aquest nou programa.

Aquest nou programa implica l’atenció a domicili i l’adaptació organitzativa i assistencial del funcionament dels CSMIJ, amb la inclusió de nous perfils professionals per fer front als requisits actualment existents.

El 23 de març de 2023 es va realitzar una Jornada de presentació i treball per compartir experiències.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES