Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El CSMIJ de Tarragona activa “ABAI” (Atenció Breu d'Alta Intensitat)

 
L'augment de demanda d'atenció en els últims anys i la reducció conseqüent de la freqüentació dels pacients actius, ha generat la necessitat de reorganitzar-se al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Tarragona de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, per prioritzar aquells pacients greus que per la seva complexitat diagnòstica no poden esperar a les visites ordinàries.
 
Davant aquesta necessitat, aquest servei inicia al gener de 2017 l'experiència d'ABAI, un projecte pilot que aprofita un augment de dotacions d'hores de facultatius i que presenta els següents objectius:
  • Diagnòstic ràpid
  • Anàlisi de necessitats assistencials específiques
  • Treball intensiu multidisciplinar
  • Coordinació amb els equips d'hospitalitzacions i gestió de prioritat d'ingrés
  • Coordinació amb Altres Serveis (escoles, Serveis Socials, EAIA, justícia)
Per això es destinen 14h / setmana de psicòleg clínic, encarregat del diagnòstic i avaluació del cas, control evolutiu, intervencions familiar i urgències del CSMIJ.
 
21h / setmana de psiquiatre que realitzarà tractament farmacològic, control evolutiu, diagnòstic i priorització d'ingressos.
 
5h / setmana treballadora social encarregada de l'estudi social, intervencions de suport familiar i recerca de recursos de suport extern, integració en la comunitat, coordinació amb serveis socials i Centre de Salut Mental (CSM) i decisions sobre notificacions en casos de risc i coordinació amb els serveis de protecció.
 
5h / setmana infermeria per farmacovigilància, treball d'hàbits (son, ingesta, activitat física), psicoeducació a les famílies, visites domiciliàries i coordinació amb pediatria, metge de família, hospitalitzacions (Unitat de Crisi d'Adolescents: UCA)
 
2h / setmana coordinador que supervisarà els projectes i evolució del cas, ha de controlar entrades / sortides de pacients al recurs, gestionarà la llista d'espera d'hospitalizacions i supervisarà la coordinació amb serveis hospitalaris.
 
Aquest recurs està en preparació per atendre simultàniament un màxim de 13 pacients en intervencions setmanals i 5 pacients més per procés diagnòstic (amb retorn posterior al seu referent).
 
Les intervencions tenen una durada màxima de tres mesos, derivats després d'aquest temps al seu terapeuta referent per millora o sostre terapèutic o per ingrés a un altre recurs hospitalari.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES