Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Resident d'Infermeria en Salut Mental de l'HU Institut Pere Mata fa la rotació externa a Biscaia

 
Celia Peris, resident de segon any d'Infermeria en Salut Mental de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), ha realitzat la seva rotació externa a un Equip de Teràpia Assertiva Comunitària (ETAC). El dispositiu es troba ubicat a Guernica-Luno (Biscaia) i té com a objectiu dur a terme un abordatge biopsicosocial en persones amb un diagnòstic de Trastorn Mental Greu (TMG), per millorar-ne la qualitat de vida i possibilitar-ne la integració a la comunitat.

Es tracta d'un servei inclòs en la xarxa externa de salut mental i ofereix cures dirigides a la recuperació i a aconseguir un funcionament òptim al voltant de la persona: domicili, família, recursos comunitaris, xarxa social, etc. El perfil d'usuaris/es de l'ETAC són persones amb una adherència baixa als recursos sanitaris, que accepten aquest servei que ofereix una intervenció més intensiva i flexible.

Consta de dos equips multidisciplinaris, el TAC1 i el TAC2. Cada equip és format per un auxiliar d'infermeria i una infermera especialista en salut mental. A més d'un psiquiatre i una treballadora social que són comuns a tots dos equips.
 
L'experiència ha resultat molt interessant i enriquidora, ja que és un servei on el contacte amb l'usuari i el seu entorn és la base del treball. Aquesta valoració in situ suposa un acostament més gran a la realitat de l'usuari i al coneixement del seu entorn. A més a més, el treball en equip va oferir a l'usuari una intervenció integral i de qualitat.

Per tot això, és una rotació que la nostra resident considera molt recomanable per a altres residents que vulguin ampliar la formació en un dispositiu d'aquestes característiques.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES