Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Compliance / Compliment Legal

 
Què és Compliance o compliment legal?
 
Compliance fa referència al compliment de les obligacions, tant de caràcter imperatiu a conseqüència del compliment d'una norma amb rang legal, com d'aquelles que la Fundació Villablanca ha decidit assumir de manera voluntària a través de la creació del Codi de Conducta de la Fundació Villablanca.
 
Qui s'ocupa de vetllar del compliment legal?
 
L'existència d'una veritable cultura de Compliance precisa de l'actuació de totes les persones que conformen la Fundació Villablanca. Amb l'objectiu d'ajudar al manteniment d'aquesta cultura, s'ha nomenat un responsable de compliment que vetllarà pel respecte de les obligacions que afecten la Fundació Villablanca.
 
Com puc denunciar un incompliment?
 
La Fundació Villablanca posa a la disposició de tots els seus membres i tercers el Canal Ètic, eina a través de la qual han de posar en coneixement incompliments de la legislació, del Codi de Conducta de la Fundació Villablanca, així com de qualsevol altra norma o conducta interna.
 
La comunicació amb el Canal Ètic té caràcter confidencial. El tractament de les dades es durà a terme d'acord amb el que s'estableix en la normativa de protecció de dades personals vigent.
 
 
Quina és la normativa interna en matèria de Compliance?
 
En l'epicentre de la cultura de Compliance de la Fundació Villablanca es troba el Codi de Conducta que recull les pautes de comportament esperades de tots els membres de l’organització. S'espera de totes les persones treballadores, directius i persones associades a la Fundació Villablanca, compleixin amb l'esmentat Codi, així com amb la resta de normativa que els hi sigui aplicable.

PREMI PACO AGUILERA

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES