Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Nova acció formativa amb FSC Inserta

Es porta a terme una nova acció formativa amb FSC Inserta per capacitar futures persones treballadores
 
Fundació Pere Mata inicia un nou curs de formació amb el títol “Muntatge i emmagatzematge de productes auxiliars de la indústria Ed. 1/24”. Aquest es troba emmarcat dins del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social i/o del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat pel Fons Social Europeu i per la Fundació ONCE, amb una durada de 165 hores, el qual es desenvolupa des del 3 de maig fins el 19 de juny.
 
L’objectiu d’aquestes accions formatives és potenciar la inserció laboral i social, oferint oportunitats amb la contractació al Centre Especial de Treball com a resultat final. Una gran oportunitat pels 12 alumnes que estant realitzant el curs per demostrar la seves habilitats i capacitats.
 
El curs permet aprofundir en la secció de manipulats, desenvolupant les competències laborals pròpies d’una empresa i els seus processos productius: des de la recepció de la matèria prima, el propi procés productiu, com l’embalatge i emmagatzematge d’aquest abans de la seva entrega.
 
La formació està dividida en dues parts: una part teòrica en la que es fomenten les habilitats personals per potenciar l’autonomia a l’hora de desenvolupar una feina, així com conèixer els drets i les obligacions laborals. I on també, es desenvolupen habilitats i competències laborals a les tasques bàsiques de reposició, embalatge i emmagatzematge del producte, a l’hora de conèixer i integrar els sistemes de qualitat i de prevenció de riscos laborals.
 
En quan a la segona part pràctica, les persones aprenen diferents processos de manipulats industrials al propi taller i al magatzem on es treballa l’organització i l’emmagatzematge del producte i la utilització de la transpaleta.
 
Aquesta acció formativa es desenvolupa gràcies a la col·laboració amb FSC INSERTA adaptada a persones amb edat laboral amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició de trastorn mental sever, pacient crònic o trastorn mental greu.
 
Des de Fundació Pere Mata es valora molt positivament accions d’aquestes característiques a l’oferir possibilitats a les persones en quan a formar-se i accedir a un lloc de treball.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES