Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Les noves tecnologies al servei de la qualitat de vida en la Residència Monestir de St. Bartomeu

L'avanç de les noves tecnologies ha obert un ventall d'oportunitats per millorar la qualitat de vida de les persones grans institucionalitzades en residències. En aquest article, ens centrarem en l'aplicació de la domòtica i els seus usos, així com de la utilització del dispositiu “Alexa”d'Amazon, com a eines per afavorir l'autonomia i el benestar de residents amb problemes de mobilitat, discapàcitat  o que pateixen disfuncions físiques.

Tot va començar amb l’arribada a la nostra residència de la Sra. Joana Gonzalez. Ja des del dia del seu ingrés, vam poder observar les greus seqüeles que la seva lesió medul·lar li havia ocasionat. Incapaç de dur una vida autònoma per si sola, mermades les seves capacitats motrius, necessitava de l’ajuda dels cuidadors i cuidadores per realitzar totes les tasques i activitats de la vida diària. Accions tant senzilles per nosaltres com ara, vestir-nos, fer-nos la higiene, caminar, menjar...a ella li resultaven impossibles  per si sola. I durant un temps ha estat així. Segons ens explica ella a l’escriure aquesta entrevista“arriba un moment en que ja t’acostumes a que t’ajudin en tot, ja no et sents estrany de tenir persones al teu costat que et facin tot allò que necessites, tant per sobreviure en el dia a dia, com per passar les meves estones d’oci”.

Aquesta circumstància va fer reaccionar als equips mèdic, directiu i tècnic de la residència. Havíem de començar a fer ús de les noves tecnologies aplicades a la domòtica, per poder ajudar i servir d’alguna manera a la Joana, facilitant-li una millora en la seva qualitat de vida. Parlant amb la seva família i amb el seu marit, en Prudenci,  vam acordar de modernitzar i domotitzar la seva habitació, adquirint les eines tecnològiques que facilitessin al màxim les petites tasques, fins ara  impossibles per a ella, com el fet d’encendre i apagar el televisor. Ara, era possible de fer-ho sols amb la veu, parlant...donant ordres. Sense utilitzar les mans ni desplaçant-nos per l’habitació. Com? Amb Alexa, d’Amazon.

A través dels comandaments de veu d’Alexa, ara la Joana ja pot fer diverses tasques bàsiques,  com ara controlar la música, escoltar les notícies, saber el temps que fa o que farà demà... o qualsevol qüestió o consulta de cultura popular. I encara més, ara, ja controla el seu televisor; el pot obrir, tancar, apujar el volum, canviar de canal... Inclús pot mirar per Youtube els programes del seu presentador favorit, el “Calleja”!  Però també pot  conectar el ventilador quan fa massa calor,  i... qui sap, més endavant, potser regular la temperatura de l'habitació o pujar i baixar les persianes de la finestra, entre d'altres utilitats.

Examinarem les avantatges d'aquesta tecnologia i el seu impacte positiu en la vida diària d’aquestes persones i presentem alguns dels beneficis més rellevants:

  1. Accessibilitat: Amb l'ús dels comandaments de veu, les persones amb discapacitat funcional i motriu podrien controlar diversos dispositius de l'entorn domèstic, com ara el televisor, la música o els electrodomèstics, sense dependre de la seva capacitat física per accedir-hi. Això els permetria mantenir una certa independència i autonomia en les seves activitats quotidianes.
  2. Comunicació: Poden trobar dificultats per comunicar-se de manera convencional. Gràcies a Alexa, podrien emetre comandes de veu per realitzar accions com ara avisar a un cuidador, demanar assistència o fins i tot rebre ajuda en situacions d'emergència. Això milloraria la seva seguretat i els proporciona una major tranquil·litat.
  3. Entreteniment i benestar emocional: L'ús d'Alexa permet als residents accedir a continguts de televisió, música i podcasts, entre d'altres, sense necessitat de manipular els controls. Això és particularment important per a aquelles persones que tenen restriccions en la seva mobilitat física i passen més temps a l'habitació. La música i altres formes d'entreteniment poden ajudar a millorar el seu estat d'ànim i el seu benestar emocional.
  4. Control ambiental: Amb l'ajuda de la domòtica, els residents podrien controlar l'entorn ambiental de la seva habitació amb facilitat. Per exemple, podrien utilitzar la veu per ajustar la temperatura, encendre o apagar els llums, i controlar altres dispositius electrònics. Aquest control permetria als residents adaptar l'entorn a les seves preferències i necessitats, proporcionant-los un major confort i benestar. Això reduiria la seva dependència d'altres persones i els permetria mantenir una certa independència en la seva vida diària.

En definitiva, és essencial que les residències de gent gran, promoguin l'adopció d'aquestes mesures tecnològiques per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents, com ara és l’exemple de la Sra.  Joana  i garantir la seva autonomia i benestar,  en la mesura que sigui possible.

 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES