Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Acte de constitució de la Taula Salut Mental a les Terres de l'Ebre

El passat 23 de gener al Consell Comarcal de Montsià va tenir lloc l'acte de Constitució de la Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre, en el que van participar un total de 18 entitats, i més concretament:

•Els departaments de Salut, Benestar Social i Família, Ensenyament i Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
•Els ajuntaments d'Amposta, Tortosa, Mora d'Ebre i Gandesa.
•Diputació de Tarragona
•Els consells comarcals de Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta
•El servei de Drogodependències del CAS de Tortosa. Grup Sagessa
•Els serveis d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS)
• Coordinadora de Salut Mental Tarragona - Terres de l'Ebre d'Associacions d'usuaris i familiars de Salut Mental
•La Fundació Pere Mata
•La Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre.
 
La Taula es concep com un espai de trobada per treballar plegats i de forma transversal els diferents agents del territori per millorar la situació de les persones afectades per una malaltia mental, a nivell sanitari, social i laboral.
 
Objectius generals:

• Implicació i participació amb el compromís de tots els agents locals
• Articular espais de treball a nivell local
• Promoure activitats i línies d'intervenció específiques en cadascun dels municipis, adreçades a la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions a nivell comunitari.
• Donar rellevància a la feina realitzada pels actors i professionals de la Salut Mental del territori.
• Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal, coordinant tots els agents implicats en salut mental dins de cada territori on es duguin a terme les Taules de Salut Mental.
• Crear espais que facin operatius els Plans integrals i cadascun dels territoris
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES