Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La relació tutor-resident: què fem amb les situacions difícils?

La Unitat Docent de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, juntament amb la Fundació Galatea, va organitzar la setmana passada el curs “La relació tutor-resident en formació: què fem amb les situacions difícils?” Aquest seminari té com a objectius adquirir habilitats de tutoria per gestionar situacions conflictives dels residents i amb els residents i conèixer els recursos existents, així com els procediments necessaris per gestionar els casos difícils dins de la Unitat Docent.
 
El curs va durar 5 hores en què les docents van treballar amb el grup el sentit de la tasca tutorial en el context de la organització assistencial, situacions difícils en la relació tutor-resident (desmotivació, ansietat, conductes disruptives o malaltia mental), habilitats per millorar la relació tutorial en situacions difícils, recursos assistencials i recursos legals i pautes organitzatives per a la gestió de casos difícils.
 
La metodologia va ser fonamentalment participativa, amb aportacions teòriques sobre els conceptes i pautes per a la comunicació, exercicis de role playing i discussió de les experiències dels participants.
 
Al curs van assistir tutors de diferents especialitats de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de l’ICS i del Grup Sagessa, de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES