Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Unitat d'Assessorament i Suport Psicològic a l'Estudiant

La Unitat d’Assessorament i Suport Psicològic a l’Estudiant (UASPE) es crea el març de 2014, resultat d’un acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM). Neix amb l’objectiu d’oferir atenció psicològica professional, confidencial i gratuïta als estudiants de la URV (grau, postgrau o doctorat), així com a suport al professorat i personal de la URV en el maneig de problemes psicològics dels alumnes.

L’equip està format per un psicòleg clínic que realitza l’atenció directa a l’estudiant i una psiquiatra que coordina la Unitat. Les visites es realitzen al Campus Catalunya mitjançant un sistema de cita prèvia a través de la pàgina web de la Universitat.

Des de l’inici de l’activitat s’han rebut més de 200 sol·licituds d’estudiants, consolidant gradualment com un servei més entre els que ofereix la Universitat. Durant el període maig 2017-2018 es van rebre 71 sol·licituds de visita. En un 44% dels casos el motiu van ser problemes relacionats amb la salut mental amb predomini de simptomatologia lleu o moderada de tipus ansiós depressiu de caràcter adaptatiu. En un 29% dels casos existien problemes en el rendiment acadèmic i en un 20% problemes de relació i conflictes interpersonals. La intervenció habitual consisteix en una intervenció psicològica breu i visites de suport. En els casos en què els símptomes eren persistents o severs es va derivar a un recurs especialitzat adequat.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES