Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de suport i cooperació entre Salut Mental i Atenció Primària

Dins el Programa de Formació Multiprofessional 2020-2021 que realitzen els residents de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM), s'ha presentat la sessió "Programa de suport i cooperació entre Salut Mental i Atenció Primària: anàlisi de la situació actual i nous reptes ".
 
La sessió s'ha dut a terme de forma telemàtica per l'equip de professionals que desenvolupen la seva activitat a l’"Hospital Lleuger Antoni Gimbernat" de Cambrils. Els objectius fonamentals del programa són:
  • Fer una intervenció breu (individual i/o grupal) en problemes de salut mental que no requereixen derivació a recursos especialitzats.
  • Afavorir la formació dels equips d'Atenció Primària en el maneig de patologia mental lleu-moderada.
  • Detecció de pacients amb estats mentals d'alt risc o primers episodis psicòtics.
  • Detecció de pacients amb trastorn mental sever desvinculats del Centre de Salut Mental.
  • Intervenció de suport i orientació a les famílies.
  • Millorar la coordinació entre ambdós recursos.
 
Al final de la sessió es va obrir un debat amb els assistents on es va analitzar la influència de la situació sanitària actual sobre el perfil de pacients atesos, les dificultats més freqüents en el dia a dia (taxes altes d’absentismes, problemes d'integració en els equips ...) i els nous reptes a desenvolupar en els propers anys.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES