Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La Unitat de Trastorns Cognitius del Grup Pere Mata obre la història mèdica número 10.000

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre de 2010, la Unitat de Trastorns Cognitius del Grup Pere Mata ha obert fa poques setmanes la història mèdica 10.000. Més de la meitat d’aquestes persones ateses presenten casos d’Alzheimer i una quarta part són possibles casos d’Alzheimer inicial, però que s'han de confirmar amb l'evolució. La quarta part restant són altres patologies d’entre les quals la depressió la més freqüent.
 
Respecte a l’afectació de l’Alzheimer segons el sexe, 2/3 dels pacients són dones i 1/3 són homes. La major freqüència en dones té relació amb què el sexe femení té una esperança de vida superior al masculí, i també amb altres factors (hormonals, i altres).
La Unitat de Trastorns Cognitius del Grup Pere Mata s’ubica a Tarragona (C/ Maria Cristina, 22) i a Reus a l’Institut Pere Mata. La seva creació l’any 1997 va ser una aposta forta del Grup Pere Mata, del Departament de Salut de la Generalitat i de la Regió Sanitària de Tarragona per atendre persones amb deteriorament cognitiu i demència a les nostres comarques. Està integrada per un grup multidisciplinar d’especialistes en neurologia, geriatria, neuropsicologia, infermeria i treball social. El responsable de la Unitat és el Dr. Marcel Rosich, qui calcula que existeixen unes 20.000 persones afectades d’Alzheimer a la província de Tarragona.
 
Quan es diagnostica un pacient es fa una valoració mèdica i neuropsicològica completa (tipus de dèficits, presència d'altres malalties, medicacions, riscos de salut, etc.), social (organització familiar, tipus de suport, previsió pel futur en cas de dependència, aspectes legals, llei de la dependència, etc.), i si cal
d'infermeria (higiene, nutrició, suport al cuidador, etc.). Cada professional de l’equip fa les seves aportacions a cada cas i s’informa el metge de família del pacient sobre el diagnòstic. En aquest sentit, cal remarcar la importància del metge de família com a principal referent en cada cas.

A més, la Unitat de Trastorns Cognitius realitza un seguiment periòdic dels pacients, i dona poques altes (excepte en casos d'ingrés a residències, o trasllats a altres ciutats). Hi ha pacients en els que s’està fent el seguiment de fa 10 o 12 anys.
Actualment hi ha algunes medicacions per la malaltia d’Alzheimer d'efectes modestos però confirmats. També hi ha tractament pels casos en els que s’afegeixen trastorns de conducta o d’estat d’ànim.

Per detectar la malaltia aviat, cal sospitar-la quan s'observa que el pacient presenta falles freqüents en la memòria recent, es desorienta, repeteix les mateixes preguntes o no sap resoldre aspectes de la vida quotidiana que fins llavors havia fet sense problemes.
Sobre el Dia Mundial de l'Alzheimer

El 21 de setembre se celebra el dia mundial de l'Alzheimer, data triada per l'Organització Mundial de la Salut i la Federació Internacional d'Alzheimer. El propòsit d'aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i difondre informació, demanant el suport i la solidaritat de la població en general, d'institucions i d'organismes oficials. La malaltia afecta el 5-7% de les persones de més de seixanta-cinc anys. Prop de 650.000 persones estan afectades a Espanya i es manifesten més de 100.000 nous malalts a l'any. Si s'estima en 4 el nombre mitjà de membres d'una família, són més de dos milions les persones que veuen la seva vida trastornada per la malaltia. És la causa d'invalidesa, dependència i mortalitat més freqüent en la gent gran. A més si tenim en compte l'envelliment de la població i el futur increment de persones majors de 80 anys, es preveu que el nombre de malalts es dupliqui en 2020 i que es tripliqui en 2050.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES