Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Serveis de Rehabilitació Comunitària

 
Els Serveis de Rehabilitació Comunitària d'atenció a la salut mental són espais relacionals i terapèutics que permeten que les persones usuàries continuïn integrades en el seu medi sociofamiliar. Estan dirigits a la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental sever o greu, amb un cert grau d'autonomia i estabilitat de la malaltia, que no presenten situacions de descompensació aguda. També donen suport psicosocial i psicoeducatiu a les famílies.

S'encarreguen sobretot de la rehabilitació de les capacitats personals i habilitats socials dels pacients amb trastorns mentals i discapacitat funcional, amb l'objectiu de promoure la màxima autonomia possible, i aconseguir al seva inserció social i laboral.
Els centres de dia de salut mental s'adrecen a la població adulta.
 
Objectius

Donar resposta a les necessitats de tractament rehabilitador a les persones amb TMS, potenciant la coordinació entre els diferents recursos de la xarxa i amb una finalitat de reinserció socio-comunitària i/o laboral: També es dóna suport i assessorament a les famílies.

Funcions

 

Programa Funcional d’Activitats Rehabilitadores (PFA) format per diferents activitats estructurats segons àrees d’intervenció.
Programa d' Intervenció Comunitària.
Programa d' Intervenció Familiar.
 

Equip Professional

 
Direcció Mèdica.
Psicòlegs Clínics.
Treballador Social.
Terapeuta ocupacional.
Monitor rehabilitador.
 
Accessibilitat

Les persones usuàries són derivades des del CSMA de referència.
 
Centres
 
La Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre compta amb els següents Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC):
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES