Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Anàlisi dels Programes d’atenció específica als trastorns psicòtics incipients

El Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata acull el 27 d’abril de 2010 les III Jornades dels Programes d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) a Catalunya, en les que gairebé un centenar de professionals d’arreu del país analitzen els avenços que s’estan produint en aquest àmbit de la salut mental.

Els Programes d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients neixen del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat, aprovat l’any 2006, i que recull les noves tendències dirigides a:

• detectar i diagnosticar les malalties mentals en les seves fases inicials (bàsicament esquizofrènia i altres trastorns psicòtics)
• la intervenció precoç
• el tractament continuat en el període de recuperació i d’estabilització posterior
• fomentar la cooperació professional i la continuïtat assistencial

L’objectiu general d’aquests programes és minimitzar l’impacte del trastorn i prevenir-ne la cronicitat a partir d’un diagnòstic precoç i d’una intervenció precoç. Aquest plantejament suposa un avenç important ja que fins ara des que començaven els símptomes fins que es diagnosticava el trastorn i s’iniciava la intervenció podien passar anys, amb el consegüent patiment per al pacient i els seus familiars. La població diana són persones joves d’entre 14 i 35 anys que presenten:
• estats mentals de risc de desenvolupar un trastorn psicòtic
• primers episodis psicòtics
• persones que es troben en el període de recuperació o durant el període crític de 5 anys després del primer episodi psicòtic

Els Programes d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) són projectes demostratius, d’àmbit territorial i que impliquen tots els professionals dels dispositius assistencials (des dels sanitaris, incloent-hi la salut mental, als de serveis socials i fins i tot els educatius) per assegurar un diagnòstic precoç i una intervenció precoç del trastorn psicòtic.

Aquestes jornades sobre els PAE-TPI tenen caràcter anual i aquestes són les primeres que es realitzen a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Un dels objectius de la jornada és analitzar els indicadors i els registres que es fan servir arreu de Catalunya i que han de permetre determinar els pacients que participen del programa i la prevalença dels trastorns psicòtics a Catalunya.

A més, durant les jornades es presentarà la “Guia d’implementació i desenvolupament del PAE-TPI”, que és el document de referència per a tots els professionals del programa.

La jornada està organitzada per la Comissió Pedagògica del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que es reuneix mensualment per vetllar pel desenvolupament del PAE-TPI i organitza, juntament amb l’Institut d’Estudis de la Salut, les accions formatives adreçades als professionals del programa. També participen de l’organització la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i el Grup Pere Mata.

Programa de
les Jornades


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES