Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

QUÈ ES BELLISENS?

 
El Centre Bellissens (denominació genèrica i familiar per raó de la seva ubicació) és un 
servei concertat amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris establerts a la 
legislació vigent sobre serveis socials.

Situat a Reus (Autovia de Bellissens, s/n, “Mas Plana”), té una capacitat màxima de 100 
places agrupades en dues residències de 50 places cadascuna, Residència Garbí i   Residència Mestral, inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials en
data 26.02.97, amb els números SO3527 i SO3528, essent propietat de l’Institut   Assistencial Reusenc Paulo Freire, S.A., que a la vegada està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials amb el número EO2738 i data 01.07.97.
El servei esta regulat pel Decret 284/96, modificat pel Decret 176/2000 i disposa de Reglament de Règim Interior, contracte assistencial per a cada resident, llibre de registre d’assistits, fulls de reclamacions, expedient assistencial, programa d’activitats, programa individual d’objectius d’atenció a la persona, Consell Assessor i de Seguiment, protocols i registres i pòlissa d’assegurances que cobreix la responsabilitat civil d’usuaris i personal.

Presenta una estructura bàsicament horitzontal, el que afavoreix la distribució dels espais a l’entorn de les necessitats assistencials de les persones i redueix distàncies, tant dels usuaris com del personal. Consta de planta baixa i dos pisos amb un total de 4.000 m2.
 

Dependències principals:

– Zones verdes i instal•lacions esportives (12.900 m2).

– Dormitoris amb bany i dutxa. Les cambres estan dissenyades de forma que no hi hagin elements vulnerables o amb els quals
   es pugui lesionar la persona.

– Dormitoris individuals, per evitar riscs eventuals per dificultats de relació amb el company de dormitori.

– Espais d’activitats diürnes, sales d’estar, d’audiovisuals i de jocs aules amb objectius terapèutics i lúdics per potenciar
    l’autonomia personal.

– Menjadors i offices, amb els atuells i instal•lacions bàsiques per afavorir l’ús de recursos normalitzats i fomentar la participació   
   en les activitats de la vida diària.

– Infermeria i farmaciola, amb llits per a l’atenció urgent tant de caràcter somàtic com psiquiàtric.

– Espais d’atenció individualitzada.

– Biblioteca i espais de reunió.

– Serveis higiènics i banys assistits, amb característiques de seguretat.

– Sala per a visites amb servei de bany assistit.

– Espais d’activitats de caràcter ocupacional.

– Magatzems.

– Administració.

– Magatzem de Manteniment.

– Ascensors i escales independents.
 
 
 
 

Ver mapa más grande


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES