Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Signes clínics que ajuden a predir el delirium en pacients geriàtrics

 
Dins de la línia de Psicosi Confusional - Delirium, del grup de Genètica i Ambient en la Psicosi (GAP), investigadors de l'Institut Pere Mata encapçalat pel Dr. José G. Franco van publicar un article sobre les característiques cognitives útils per predir que pacients geriàtrics patiran delirium durant l'ingrés en un hospital general (1).

Molt sovint el delirium és passat per alt pels metges (especialment els casos hipoactius), el que impacta negativament sobre la morbiditat i la mortalitat hospitalària. El reconeixement de les característiques clíniques que augmenten el risc de patir aquesta síndrome permetria diagnosticar-la oportunament.

Amb la metodologia que es mostra a la figura que acompanya aquesta nota, els autors van trobar que la desorientació temporal, la desorientació espacial i l'alteració en la capacitat visuoespacial a l'inici de l'hospitalització, prediuen l'aparició de l'esmentat trastorn psiquiàtric (i s'associen en particular amb el subtipus hipoactiu).

En conclusió, l'avaluació senzilla de l'estat cognitiu a l'inici d'un ingrés revela dèficits que detecten quins pacients tindran un episodi de delirium.

Podeu consultar de forma gratuïta l'article durant 50 dies en el següent enllaç: http://authors.elsevier.com/a/1Q8f5bZg6ps9C

Referència:
1. Franco, J.G., Santesteban, O., Trzepacz, P., Bernal, C., Valencia, C., Ocampo, M.V., de Pablo, J., Gaviria, A.M., Vilella, E. (2014). MMSE items that predict incident delirium and hypoactive subtype in older medical inpatients. Psychiatry Research. doi:10.1016/j.psychres.2014.09.003


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES