Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Diversos projectes aspiren al suport del programa Tu Ajudes

Projectes de la Fundació Pere Mata, Fundació Villablanca i Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre aspiren a aconseguir el suport econòmic del programa Tu Ajudes de CatalunyaCaixa per a diversos programes destinats a millorar l’atenció de les persones amb trastorn mental, discapacitat o dependència. El suport a aquests projectes es pot vehicular de l’1 de març al 30 d’abril mitjançant les oficines de CatalunyaCaixa o la web www.tuajudes.com.

Concretament, la Fundació Pere Mata presenta el Programa de suport a l'habitatge per a persones amb dependència per malaltia mental que té per objectiu contribuir al desenvolupament d’aquest col·lectiu, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. Aquestes persones viuen en pisos integrats en una comunitat de propietaris i utilitzen el suport i la supervisió d’un equip multidisciplinar composat per treballadors socials, psicòleg i personal d’atenció directa que diàriament treballa a través d’un programa individualitzat, de caràcter preventiu i rehabilitador, per tal d’intervenir en el domicili i afavorir l’autonomia personal en el medi habitual d’aquestes persones.
 
Actualment aquests programes atenen 59 persones amb dependència per raó de problemes de salut mental i treballen 17 persones entre tècnics i personal d’atenció directa. Per facilitar la tasca de l’equip professional, sense perjudici de l'atenció directa als usuaris, es vol crear un entorn tecnològic a través de l’adquisició d’un aplicatiu informàtic per al qual se sol·licita el suport del programa Tu Ajudes.

Per la seva banda, la Fundació Villablanca vol crear un Espai rehabilitador a l'aire lliure per a persones amb discapacitat intel•lectual. L’objectiu del projecte és millorar la qualitat de vida dels seus usuaris mitjançant la realització d’activitat física en un entorn adaptat, ja que les persones amb discapacitat presenten en un alt percentatge problemes de mobilitat (hemiplegia, paràlisi, etc.) i problemes sensorials (ceguesa i sordesa) que dificulten les seves possibilitats de fer activitat física.

Els avantatges de la pràctica de l’activitat física amb el suport d’equips i material adaptat específicament per a persones amb discapacitat són molts. Igual que a la població general, millora la funció cardiorespiratòria, millora les alteracions del sistema limfàtic, la potència muscular, la funció articular, el restrenyiment, disminueix la glucosa en sang, el colesterol, etc. A més l’activitat física a l’aire lliure per a persones amb discapacitat és més atractiva i es converteix en una activitat lúdica capaç de millorar l’autoestima, l’estat d’ànim, potenciar la disminució de conductes problemàtiques i, en definitiva, millora la qualitat de vida dels usuaris de la Fundació Villablanca. El suport del programa Tu Ajudes farà realitat aquest projecte

Per últim, la Fundació Villablanca Terres de l’Ebre desenvolupa el programa Música, salut mental i comunitat des de l’any 2009/2010 mitjançant un projecte subvencionat pel programa “Tu Ajudes” de la Fundació Caixa Tarragona, atorgat a la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta i dirigit a un col·lectiu de 26 persones amb problemàtica d’exclusió social derivades dels recursos de salut mental de Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre. Amb motiu de l’èxit assolit amb el projecte, ja que aquestes persones es van beneficiar de les propietats terapèutiques de la música, es planteja de nou el projecte en aquesta convocatòria de Tu Ajudes per a l’any 2011/2012. Aquesta oportunitat permet augmentar la sensibilització social a nivell local i proporcionar un rol actiu d’agent desestigmatitzador a les persones que pateixen una malaltia mental.

El projecte es basa en al musicoteràpia com a disciplina terapèutica per tal d’ajudar a créixer i restablir la salut mental i física de l’ésser humà. La música estimula la socialització i facilita la integració grupal, i l’oportunitat d’accedir a una escola de música, en un espai físic i social diferent a l’entorn familiar i de la xarxa de salut mental, facilita la posada en pràctica de les habilitats relacionals i de comunicació perquè les persones puguin adoptar un rol social diferent al de malalt mental.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES