Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Amposta acull per primer cop la V Jornada dels Programes d’atenció al trastorn psicòtic incipient

La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre gestiona aquest programa pilot al Montsià que inclou 51 joves

 
Divendres, 19 d’abril de 2013, el Centre d’Art Lo Pati d’Amposta acollirà la V Jornada dels Programes d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) de Catalunya. En total, gairebé 200 professionals d’arreu del país es trobaran per tractar “L’atenció a les addiccions en la psicosi incipient”. És la primera vegada que aquesta trobada, que té periodicitat anual, es realitza a les Terres de l’Ebre, ja que la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre del Grup Pere Mata gestiona aquest programa pilot al Montsià, que inclou 51 joves.

Els Programes d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) neixen del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat, aprovat l’any 2006, i s’adrecen a joves d’entre 14 i 35 anys. L’objectiu general és minimitzar l’impacte del trastorn i prevenir la seva cronicitat a partir d’un diagnòstic i s'un intervenció precoç. Aquest plantejament suposa un avenç important perquè fins ara des que començaven els símptomes d’un trastorn psicòtic fins que es diagnosticava i s’iniciava la intervenció podien passar anys, amb el consegüent patiment per al pacients i els seus familiars.

Els Programes d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) es caracteritzen per:

- són multidisciplinars i impliquen professionals del món de la salut, l’educació o el treball social, que es troben en el territori i s’articulen en un programa de base comunitària

- rapidesa de la intervenció, ja que quan es detecta un cas entre 24 i 72 hores un professional del programa es posa en contacte directe amb el pacient i la família

- el projecte d’intervenció es fa “a mida” del pacient segons les seves necessitats específiques

- contacte directe: els professionals s’apropen al pacient i al seu entorn per interactuar-hi més enllà de l’espai de la consulta

L’objectiu de les jornades és fer una anàlisi de resultats dels programes i donar unes recomanacions mínimes per l ‘abordatge del trastorn psicòtic incipient a tots els territoris, que faciliti l’homogeneïtat de la pràctica clínica i les intervencions a tota Catalunya.
 
A més, durant la jornada s’abordaran les addiccions en els joves amb trastorn psicòtic incipient, donada la implicació que tenen els tòxics, especialment el cànnabis, com a factor de risc per l’aparició del trastorn psicòtic. Durant la jornada es pretén fer una revisió de la intervenció en el comportament addictiu, i de la importància de l’educació sanitària en aquest àmbit.

Més concretament, el programa previst és el següent:

9.30 h Inauguració i presentació de la Jornada

Albert Gómez. Gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Manel Ferré. Alcalde d’Amposta

10.00 h Avaluació de l’activitat de PAE-TPI

10.00 h Presentació de la memòria PAE-TPI

Lluís Lalucat, David Clusa. Comissió Pedagògica i de Seguiment del PAE-TPI

10.30 h Presentació de l’activitat de 2012

Esther Lobo. Comissió Pedagògica i de Seguiment del PAE-TPI

11’00 h Presentació a la proposta de recomanacions mínimes per l’atenció al trastorn psicòtic incipient a tots els territoris.

Mercè Teixidó. Comissió Pedagògica i de Seguiment del PAE-TPI

11.30 h Pausa

12.00 h Les addiccions en la psicosi incipient

12.00 h Addiccions comportamentals

Javier Goti. Hospital Clínic. Barcelona

12.30 h Intervenció en consum de cànnabis en adolescents

Rosa Díaz. Hospital Clínic. Barcelona

13.00 h Implicació dels adolescents en el tractament del consum de substàncies

Cristina Gubau. Institut d'Assistència Sanitària. Girona

13.30 h Cloenda

Joan Amigó. Conseller Delegat del Grup Pere Mata

Cristina Molina. Directora pla director de Salut mental i addiccions. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

La jornada està organitzada por la Comissió Pedagògica del Pla Director de salut mental i addiccions de Catalunya, que es reuneix mensualment per vetllar pel desenvolupament del PAE-TPI i organitza les accions formatives en aquest àmbit. També participen de l’organització la Regió Sanitària Terres de l’Ebre i el Grup Pere Mata

Els Programes d’atenció específica al trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) es reuneixen anualment, i ja en 2010 es van trobar a Reus. A més, des de l’any passat la jornada està oberta a tots els professionals interessats i no només als que estan directament vinculats als PAE-TPI.

 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES