Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Premiat un treball d’investigació d’una infermera de l'Institut Pere Mata sobre el suïcidi

Ha aconsegit el XI Premi d'Investigació de l'Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental (ANESM)

La infermera de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, Laura Sáenz Orío, ha guanyat el XI Premi d’Investigació de l’Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental (ANESM) corresponent a l’any 2012. Sáenz Orío va presentar el treball “Estudio del riesgo suicida en pacientes psicoticos ingresados en una unidad de corta estancia”, amb el qual pretenia establir el perfil dels pacients psicòtics amb risc suïcida ingressats en una unitat hospitalària de curta estada. L’estudi forma part del treball final del Màster Ciències de la Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili que està cursant l’autora.

L’objectiu principal de l’estudi era establir el perfil del pacient psicòtic amb risc de suïcidi durant el seu ingrés hospitalari psiquiàtric, tenint en compte també les variables sociodemogràfiques, les clíniques, el consum de substàncies i la personalitat.

L’estudi es va realitzar entre 100 pacients amb trastorns psicòtics ingressats en la unitat psiquiàtrica de curta estada de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.

El resultat del treball està en la línia d’altres de similars, tot i que també apunta altres de nous. En resum, s’estableix que estadísticament tenen més risc de tenir un intent de suïcidi pacients que van començar amb els símptomes de la malaltia abans dels 20 anys, i amb una evolució de la malaltia de més d’11 anys, i una mitja d’ingressos hospitalaris psiquiàtrics de 6,5.

De les conclusions es desprèn que les variables sociodemogràfiques poden ser factors de menor importància que les variables clíniques en la predicció del risc suïcida en pacients psicòtics, mentre que un major nombre d'ingressos hospitalaris psiquiàtrics és un important predictor de major risc, especialment en el sexe masculí. L’estudi també ha detectat que existeix tendència cap a una major prevalença de consum de substàncies en aquests pacients i que la dimensió “cerca de novetats” relacionada amb la impulsivitat no es correlaciona amb el risc suïcida en els pacients psicòtics.

Els resultats del treball també “ressalten la importància de promoure i generalitzar la implantació de programes psicoeducatius enfocats a la construcció de xarxes per al suport social dels pacients, l'ensenyament d'habilitats de resolució positives i la millora de la satisfacció amb la vida. Aquest enfocament psicosocial s’hauria d’aplicar a llarg termini, iniciant-se des de les unitats de Curta Estada i sent continuat en els centres de la xarxa comunitària de Salut Mental i en els centres d'Atenció Primària.”
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES